Mariusz Krynicki

Leśnik, architekt krajobrazu, dendrolog, szkoleniowiec, autor publikacji związanych z przepisami ochrony przyrody (m.in. „Zmiany w przepisach ustawy o ochronie przyrody - na dobre czy złe drzewom?” AURA 3/2011; „Planowane zmiany ustawy o ochronie przyrody - sukces czy kolejna porażka?” AURA 1/2014; „Co w przepisach o uzdrowiskach piszczy” AURA 5/2014; „Jak zarządzamy drzewami?” PRZEGLĄD KOMUNALNY 7/2014; ). Na co dzień insp. ds. leśnictwa i ochrony środowisku w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. Absolwent wydziału leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie oraz podyplomowych studiów Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Kursy specjalistyczne: Inspektor Nadzoru Prac w Terenach Zieleni SITO NOT; Rzeczoznawca SITO NOT w specjalności: Projektowanie, budowa i konserwacja terenów zieleni oraz Dendrologia; „Zintegrowana metoda oceny statyki drzewa (SIA) – I stopień”, Centrum Dendrologiczne; „Identyfikacja drzew zagrażających bezpieczeństwu” Dendros.