TERMINY SZKOLEŃ:

Zapraszamy na kursy CID w 2023 roku. 

Uwaga! Ze względu na zmienną sytuację epidemiologiczną harmonogram szkoleń może ulec zmianie. W przypadku zmiany terminów, uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

Kolejne edycje kursów:

  • GDAŃSK / KRAKÓW – wrzesień 2023

GDAŃSK

5.09.2023 – SZKOLENIE I (stacjonarne)

6.09.2023 – SZKOLENIE I (stacjonarne)

19.09.2023 –  SZKOLENIE II (online)

20.09.2023 – SZKOLENIE II (online)

2.10.2023 – SZKOLENIE III (stacjonarne)

3.10.2023 – SZKOLENIE III (stacjonarne)

18.10.2023 – EGZAMIN

19.10.2023 – EGZAMIN

KRAKÓW

5.09.2023 – SZKOLENIE I (stacjonarne)

6.09.2023 – SZKOLENIE I (stacjonarne)

19.09.2023 –  SZKOLENIE II (online)

20.09.2023 – SZKOLENIE II (online)

5.10.2023 – SZKOLENIE III (stacjonarne)

6.10.2023 – SZKOLENIE III (stacjonarne)

25.10.2023 – EGZAMIN

26.10.2023 – EGZAMIN

OPŁATY:

 Opłata za udział w 6-dniowym kursie wynosi 3180,00 zł netto – 3911,40 zł brutto (620,00zł netto za każdy dzień szkoleniowy stacjonarny oraz 350 zł netto za każdy dzień szkoleniowy online w formie webinarium).

Udział w egzaminie jest dodatkowo płatny i wynosi 650 zł netto – 799,5 zł brutto. Możliwa jest płatność za każdy dzień szkoleniowy osobno lub za cały kurs. Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych, opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.

Zniżki od powyższych kwot są przyznawane w następujących przypadkach:

  • przy płatności z góry za udział w kursie obowiązuje 5% zniżki
  • przy udziale więcej niż jednego uczestnika z tej samej instytucji, za każdą osobę powyżej pierwszej obowiązuje 10% zniżki

W przypadku przystąpienia do egzaminu poprawkowego koszt powtórnego podejścia wynosi 50% opłaty za egzamin.

Koszty poszczególnych szkoleń:

  • SZKOLENIE I (dwudniowe, stacjonarne) -1240,00zł netto (1525,20zł brutto)
  • SZKOLENIE II (dwudniowe, online) – 700,00zł netto (861,00 zł brutto)
  • SZKOLENIE III (dwudniowe, stacjonarne) – 1240,00zł netto (1525,20 brutto)
  • EGZAMIN 650zł netto (799,50zł brutto)