TERMINY SZKOLEŃ:

Nabór na wiosenna edycję kursu CID już zamknięty, zapraszamy jesienią do Gdańska i Krakowa.

Uwaga! Ze względu na zmienną sytuację epidemiologiczną harmonogram szkoleń może ulec zmianie. W przypadku zmiany terminów, uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

Kolejne edycje kursów:

  • WROCŁAW/WARSZAWA – luty 2024
  • GDAŃSK / KRAKÓW – wrzesień 2024

WROCŁAW

13.02.2024 – SZKOLENIE I (stacjonarne)

14.02.2024 – SZKOLENIE I (stacjonarne)

06.03.2024 –  SZKOLENIE II (online)

07.03.2024 – SZKOLENIE II (online)

18.03.2024 – SZKOLENIE III (stacjonarne)

19.03.2024 – SZKOLENIE III (stacjonarne)

15.04.2024 – EGZAMIN

16.04.2024 – EGZAMIN

WARSZAWA

20.02.2024 – SZKOLENIE I (stacjonarne)

21.02.2024 – SZKOLENIE I (stacjonarne)

06.03.2024 –  SZKOLENIE II (online)

07.03.2024 – SZKOLENIE II (online)

25.03.2024 – SZKOLENIE III (stacjonarne)

26.03.2024 – SZKOLENIE III (stacjonarne)

23.04.2024 – EGZAMIN

24.04.2024 – EGZAMIN

OPŁATY:

 Opłata za udział w 6-dniowym kursie wynosi 3180,00 zł netto – 3911,40 zł brutto (620,00zł netto za każdy dzień szkoleniowy stacjonarny oraz 350 zł netto za każdy dzień szkoleniowy online w formie webinarium).

Udział w egzaminie jest dodatkowo płatny i wynosi 650 zł netto – 799,5 zł brutto. Możliwa jest płatność za każdy dzień szkoleniowy osobno lub za cały kurs. Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych, opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.

Zniżki od powyższych kwot są przyznawane w następujących przypadkach:

  • przy płatności z góry za udział w kursie obowiązuje 5% zniżki
  • przy udziale więcej niż jednego uczestnika z tej samej instytucji, za każdą osobę powyżej pierwszej obowiązuje 10% zniżki

W przypadku przystąpienia do egzaminu poprawkowego koszt powtórnego podejścia wynosi 50% opłaty za egzamin.

Koszty poszczególnych szkoleń:

  • SZKOLENIE I (dwudniowe, stacjonarne) -1240,00zł netto (1525,20zł brutto)
  • SZKOLENIE II (dwudniowe, online) – 700,00zł netto (861,00 zł brutto)
  • SZKOLENIE III (dwudniowe, stacjonarne) – 1240,00zł netto (1525,20 brutto)
  • EGZAMIN 650zł netto (799,50zł brutto)