NOWY Kurs Certyfikowanego Inspektora Drzew

Nabór do kolejnych edycji kursów CID w Warszawie i we Wrocławiu ruszy wiosną 2022.

Instytut Drzewa od 2015 prowadzi Kurs Certyfikowanego Inspektora Drzew, który ma na celu przygotować uczestników do przeprowadzenia samodzielnej inspekcji stanu i stabilności drzew rosnących pojedynczo lub w grupie, z wykorzystaniem oceny wizualnej, prostych narzędzi oraz arkuszy diagnostycznych.

Inspekcja drzew obejmuje znaczny zakres wiedzy i czynności niezbędnych do oceny stanu drzewa, wykrycia zagrożeń dla drzewa oraz dla otoczenia, ustalenie potencjalnych przyczyn tych zagrożeń i podjęcie decyzji o dalszych działaniach w tym wskazaniach dla diagnostyki specjalistycznej. Te kompetencje obejmują również ocenę drzew z uwzględnieniem ich rodzaju, gatunku oraz historii drzewa oraz jego cech osobniczych – fazy rozwoju, a także związane z waloryzacją przyrodniczą oraz wyceną wartości drzew. Konieczne w inspekcji drzew jest posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla wykrycia głównych zagrożeń dla drzewa – w tym szczególnie grzybów wpływających na stabilność i stan zdrowotny drzew. W oparciu o powyższe kompetencje i umiejętności zbudowany jest kurs Certyfikowanego Inspektora Drzew.

Po 5 latach kurs został zrewidowany i uzupełniony i obecnie jest oferowany w nowej formule. Aktualny, ulepszony program kursu powstał w ramach europejskiego projektu Tree Assessor. Program kursu  inspiruje się analogicznymi kursami w innych krajach przy uwzględnieniu polskiej specyfiki i zebranych w Polsce doświadczeń. Jest on również kompatybilny z programem szkolenia Inspektora Drzew (Baumkontrolleur) według niemieckich standardów FLL. Do tej pory w Polsce blisko 500 osób z sukcesem zakończyło proces certyfikacji w ramach kursu CID. Kadrę szkolącą stanowią doświadczeni profesjonaliści – naukowcy, badacze, praktycy, m.in. współautorzy szkoleń i podręczników na temat diagnostyki, ochrony i pielęgnacji drzew.

Kurs jest skierowany do:

 • kurspracowników urzędów gmin i miast, starostw, urzędów marszałkowskich
 • zarządców zieleni miejskiej, cmentarzy, zakładów usług komunalnych
 • drogowców z zarządów dróg wszystkich szczebli
 • zarządców infrastruktury kolejowej
 • pracowników RDOŚ, biur Konserwatorów Zabytków
 • zarządzających nieruchomościami – spółdzielniami mieszkaniowymi, terenami prywatnymi i wojskowymi
 • jednostek ochrony przeciwpożarowej
 • arborystów, architektów krajobrazu, przyrodników
 • społeczników pragnących kompetentnie chronić drzewa

Nowy kurs jest wydłużony i obejmuje 48 godzin szkoleniowych podzielonych na 6 dni i kończy się egzaminem weryfikującym nabytą wiedzę i umiejętności. Największa zmiana polega na podwojeniu liczby godzin zajęć terenowych. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik uzyskują dyplom Certyfikowanego Inspektora Drzew. W nowej formule, kurs jest prowadzony w formie blended learning (kształcenie mieszane). Składa się z 3 dni szkoleniowych w formie kształcenia stacjonarnego oraz 3 dni w formie e-learning, na odległość.

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem szkolenia, w innym miejscu niż obecny kurs, zachęcamy do przesłania swojego zainteresowania poprzez wypełnienie formularza (kliknij).

OPŁATY

Opłata za udział w 6-dniowym kursie wynosi 2 400 zł netto - 2 952 zł brutto (500 zł za każdy dzień szkoleniowy stacjonarny oraz 300 zł za każdy dzień szkoleniowy online w formie webinarium).

Udział w egzaminie jest dodatkowo płatny i wynosi 550 zł netto - 676,5 zł brutto. Możliwa jest płatność za każdy dzień szkoleniowy osobno lub za cały kurs. Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych, opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.

Zniżki od powyższych kwot są przyznawane w następujących przypadkach:

 • przy płatności z góry za udział w całym kursie oraz egzaminie obowiązuje 10% zniżki
 • przy udziale więcej niż jednego uczestnika z tej samej instytucji, za każdą osobę powyżej pierwszej obowiązuje 20% zniżki

TERMINY SZKOLEŃ:

Kraków: sierpień - październik 2021

Gdańsk: sierpień - październik 2021

Wrocław: wiosna 2022

Warszawa: wiosna 2022

Pobierz regulamin szkoleń

 


Nabór do kolejnych edycji kursów CID w Warszawie i we Wrocławiu ruszy wiosną 2022.

Szkolenie I

Jednodniowe szkolenie stacjonarne

 

więcej »

Szkolenie II

Dwudniowe szkolenie online

 

więcej »

Szkolenie III

Dwudniowe szkolenie stacjonarne

więcej »

 

Szkolenie IV

Jednodniowe szkolenie online

więcej »