Egzamin na Certyfikowanego Inspektora Drzew

Kto może przystąpić do egzaminu:

Po ukończeniu całości kursu, uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu, który potwierdzi nabyte kompetencje dyplomem Certyfikowanego Inspektora Drzew

Do egzaminu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które posiadają przynajmniej 12 miesięcy praktycznego doświadczenia w zakresie oceny i inspekcji drzew.

Przebieg egzaminu
Egzamin składa się z dwóch części:

a) Część teoretyczna – trwa 60 minut i składa się z 50 pytań (otwartych i zamkniętych) dotyczących treści kursu

b) Część praktyczna:
- ocena trzech drzew przy użyciu formularza trwa 30 minut
- egzamin ustny – polega na omówieniu oceny trzech drzew wraz z odpowiedzią na dodatkowe pytania. Każda osoba będzie egzaminowana przez komisję składającą się z 2 osób.

W pracach Komisji Egzaminacyjnej może brać udział osoba sprawująca superwizję egzaminu na rzecz zewnętrznego podmiotu kontrolującego.

Opłata za egzamin wynosi 550 zł*

* Cena netto
Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzyma Certyfikat oraz legitymację Inspektora Drzew

Chęć uczestnictwa w egzaminie należy zgłosić na adres biuro@instytut-drzewa.pl