Egzamin na Certyfikowanego Inspektora Drzew

CERTYFIKACJA

Kto może przystąpić do egzaminu:
Do egzaminu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które posiadają przynajmniej 12 miesięcy praktycznego doświadczenia w zakresie oceny i inspekcji drzew.

Przebieg egzaminu
Egzamin składa się z dwóch części:

a) Część teoretyczna – trwa 60 minut i składa się z 50 pytań (otwartych i zamkniętych) dotyczących treści kursu

b) Część praktyczna:
- ocena trzech drzew przy użyciu formularza trwa 30 minut
- egzamin ustny – polega na omówieniu oceny trzech drzew wraz z odpowiedzią na dodatkowe pytania. Każda osoba będzie egzaminowana przez komisję składającą się z 2 osób.

W pracach Komisji Egzaminacyjnej może brać udział osoba sprawująca superwizję egzaminu na rzecz zewnętrznego podmiotu kontrolującego.

REGULAMIN CERTYFIKACJI


OPŁATY:

Opłata za egzamin wynosi 650 zł netto (799,50 brutto)
Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzyma Certyfikat oraz legitymację Inspektora Drzew

Chęć uczestnictwa w egzaminie należy zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy:

Uwaga! W przypadku egzaminu poprawkowego, koszt egzaminu wynosi 50% opłaty za egzamin.

 


RECERTYFIKACJA:

Certyfikaty CID są wydawane czasowo na okres 5 lat od daty zdania egzaminu. Przedłużenie ważności certyfikatu odbywa się bez dodatkowych opłat. Wymogiem przedłużenia okresu ważności certyfikatu jest udokumentowanie uczestnictwa w 50 godzinach szkoleniowych z zakresu oceny i inspekcji drzew w okresie 5 lat. Nowy certyfikat jest wydawany na okres kolejnych 5 lat.