Misja Instytutu Drzewa

Misją Instytutu Drzewa jest tworzenie, gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy oraz dobrych praktyk opartych na badaniach naukowych i doświadczeniu, dla zapewnienia dobrego funkcjonowania drzew w otoczeniu człowieka.

Cele Instytutu Drzewa

  • Prowadzenie badań i gromadzenie najnowszej wiedzy dotyczącej funkcjonowania drzew w warunkach tworzonych przez człowieka
  • Tworzenie standardów i procedur w zakresie oceny ryzyka i postępowania z drzewami oraz wydawania decyzji administracyjnych
  • Rozpowszechnianie najlepszej wiedzy i dobrych praktyk postępowania z drzewami wśród profesjonalistów, zarządców nieruchomości, urzędników i innych osób odpowiadających za drzewa w przestrzeni publicznej
  • Kształtowanie pozytywnych postaw wobec drzew i rozpowszechnianie wiedzy o nich w społeczeństwie

Zespół Instytutu Drzewa

Twórcy Instytutu Drzewa to doświadczeni profesjonaliści, naukowcy, szkoleniowcy, autorzy publikacji. Swoją wiedzę i doświadczenia czerpią z własnej pracy zawodowej i naukowej, szkoleń odbywanych w różnych krajach, kontaktów z czołowymi specjalistami i naukowcami w Polsce i za granicą. Spotkaliśmy się i pierwszy raz współpracowaliśmy przy realizacji program ochrony alej „Drogi dla Natury”, prowadzonego przez Fundację EkoRozwoju z Wrocławia. Razem tworzyliśmy szkolenia i podręczniki. Doszliśmy do wniosku, że warto wspólnie pracować na rzecz drzew oferując nowe treści i wprowadzając nowe standardy postępowania. Tworzymy instytucję, która promuje dorobek innych ale tworzy też wartość dodaną – miejsce gdzie wiedza i praktyka na temat drzew mogą się spotkać i rozwijać dla dobra drzew i ludzi.