Misja Instytutu Drzewa

Misją Instytutu Drzewa jest tworzenie, gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy oraz dobrych praktyk opartych na badaniach naukowych i doświadczeniu, dla zapewnienia dobrego funkcjonowania drzew w otoczeniu człowieka.

Cele Instytutu Drzewa

  • Prowadzenie badań i gromadzenie najnowszej wiedzy dotyczącej funkcjonowania drzew w warunkach tworzonych przez człowieka
  • Tworzenie standardów i procedur w zakresie oceny ryzyka i postępowania z drzewami oraz wydawania decyzji administracyjnych
  • Rozpowszechnianie najlepszej wiedzy i dobrych praktyk postępowania z drzewami wśród profesjonalistów, zarządców nieruchomości, urzędników i innych osób odpowiadających za drzewa w przestrzeni publicznej
  • Kształtowanie pozytywnych postaw wobec drzew i rozpowszechnianie wiedzy o nich w społeczeństwie

Zespół Instytutu Drzewa

Twórcy Instytutu Drzewa to doświadczeni profesjonaliści, naukowcy, szkoleniowcy, autorzy publikacji. Swoją wiedzę i doświadczenia czerpią z własnej pracy zawodowej i naukowej, szkoleń odbywanych w różnych krajach, kontaktów z czołowymi specjalistami i naukowcami w Polsce i za granicą. Spotkaliśmy się i pierwszy raz współpracowaliśmy przy realizacji program ochrony alej „Drogi dla Natury”, prowadzonego przez Fundację EkoRozwoju z Wrocławia. Razem tworzyliśmy szkolenia i podręczniki. Doszliśmy do wniosku, że warto wspólnie pracować na rzecz drzew oferując nowe treści i wprowadzając nowe standardy postępowania. Tworzymy instytucję, która promuje dorobek innych ale tworzy też wartość dodaną – miejsce gdzie wiedza i praktyka na temat drzew mogą się spotkać i rozwijać dla dobra drzew i ludzi.

 

 

 

ZARZĄD INSTYTUTU DRZEWA

dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

Dyrektor Instytutu Drzewa

dr Beata Pachnowska

Członek Zarządu  ds. Zarządzania i Marketingu

Kamil Witkoś - Gnach

Dyrektor Zarządzający

ZESPÓŁ INSTYTUTU DRZEWA

dr hab. inż. Jacek Borowski

Ekspert, wykładowca

prof. dr hab. Marcin Kadej

Ekspert, wykładowca

Julia Kończak

Ekspert, wykładowca

Mariusz Krynicki

Ekspert, wykładowca

Adam Juźwiak

Ekspert, wykładowca

Paulina Sanecka

Ekspert, wykładowca, koordynator projektów

Małgorzata Sawicka - Kurman

Koordynator biura

Jerzy Stolarczyk

Ekspert, wykładowca

dr Marzena Suchocka

Ekspert, wykładowca