Kurs Certyfikowanego Inspektora Drzew

 

Instytut Drzewa od 2015 prowadzi Kurs Certyfikowanego Inspektora Drzew, który ma na celu przygotować uczestników do przeprowadzenia samodzielnej inspekcji stanu i stabilności drzew rosnących pojedynczo lub w grupie, z wykorzystaniem oceny wizualnej, prostych narzędzi oraz arkuszy diagnostycznych.

Inspekcja drzew obejmuje znaczny zakres wiedzy i czynności niezbędnych do oceny stanu drzewa, wykrycia zagrożeń dla drzewa oraz dla otoczenia, ustalenie potencjalnych przyczyn tych zagrożeń i podjęcie decyzji o dalszych działaniach w tym wskazaniach dla diagnostyki specjalistycznej. Te kompetencje obejmują również ocenę drzew z uwzględnieniem ich rodzaju, gatunku oraz historii drzewa oraz jego cech osobniczych – fazy rozwoju, a także związane z waloryzacją przyrodniczą oraz wyceną wartości drzew. Konieczne w inspekcji drzew jest posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla wykrycia głównych zagrożeń dla drzewa – w tym szczególnie grzybów wpływających na stabilność i stan zdrowotny drzew. W oparciu o powyższe kompetencje i umiejętności zbudowany jest kurs Certyfikowanego Inspektora Drzew.

Po 5 latach kurs został zrewidowany i uzupełniony i obecnie jest oferowany w nowej formule. Aktualny, ulepszony program kursu powstał w ramach europejskiego projektu Tree Assessor. Program kursu  inspiruje się analogicznymi kursami w innych krajach przy uwzględnieniu polskiej specyfiki i zebranych w Polsce doświadczeń. Jest on również kompatybilny z programem szkolenia Inspektora Drzew (Baumkontrolleur) według niemieckich standardów FLL. Do tej pory w Polsce blisko 700 osób z sukcesem zakończyło proces certyfikacji w ramach kursu CID. Kadrę szkolącą stanowią doświadczeni profesjonaliści – naukowcy, badacze, praktycy, m.in. współautorzy szkoleń i podręczników na temat diagnostyki, ochrony i pielęgnacji drzew.

Kurs jest skierowany do:

  • kurspracowników urzędów gmin i miast, starostw, urzędów marszałkowskich
  • zarządców zieleni miejskiej, cmentarzy, zakładów usług komunalnych
  • drogowców z zarządów dróg wszystkich szczebli
  • zarządców infrastruktury kolejowej
  • pracowników RDOŚ, biur Konserwatorów Zabytków
  • zarządzających nieruchomościami – spółdzielniami mieszkaniowymi, terenami prywatnymi i wojskowymi
  • jednostek ochrony przeciwpożarowej
  • arborystów, architektów krajobrazu, przyrodników
  • społeczników pragnących kompetentnie chronić drzewa

Nowy kurs jest wydłużony i obejmuje 48 godzin szkoleniowych podzielonych na 6 dni i kończy się egzaminem weryfikującym nabytą wiedzę i umiejętności. Największa zmiana polega na podwojeniu liczby godzin zajęć terenowych. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik uzyskują dyplom Certyfikowanego Inspektora Drzew. W nowej formule, kurs jest prowadzony w formie blended learning (kształcenie mieszane). Składa się z 4 dni szkoleniowych w formie kształcenia stacjonarnego oraz 2 dni w formie e-learning, na odległość.


Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem szkolenia, w innym miejscu niż obecny kurs, zachęcamy do przesłania swojego zainteresowania poprzez wypełnienie formularza (kliknij).


OPŁATY

Opłata za udział w 6-dniowym kursie wynosi 3180,00 zł netto - 3911,40 zł brutto (620,00zł netto za każdy dzień szkoleniowy stacjonarny oraz 350 zł netto za każdy dzień szkoleniowy online w formie webinarium).

Udział w egzaminie jest dodatkowo płatny i wynosi 650 zł netto - 799,5 zł brutto. Możliwa jest płatność za każdy dzień szkoleniowy osobno lub za cały kurs. Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych, opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.

Zniżki od powyższych kwot są przyznawane w następujących przypadkach:

  • przy płatności z góry za udział w całym kursie obowiązuje 5% zniżki
  • przy udziale więcej niż jednego uczestnika z tej samej instytucji, za każdą osobę powyżej pierwszej obowiązuje 10% zniżki

W przypadku przystąpienia do egzaminu poprawkowego koszt powtórnego podejścia wynosi 50% opłaty za egzamin.


TERMINY SZKOLEŃ:

Lublin, Szczecin: czerwiec/wrzesień 2024 (trwa nabór)

Kraków, Gdańsk: wrzesień 2024

pełny harmonogram kursu znajduje się tutaj: https://instytut-drzewa.pl/terminarz-cid/

Pobierz regulamin szkoleń

 


CERTYFIKACJA:

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzyma Certyfikat oraz legitymację Inspektora Drzew. Certyfikaty CID są wydawane czasowo na okres 5 lat od daty zdania egzaminu. Przedłużenie ważności certyfikatu odbywa się bez dodatkowych opłat. Wymogiem przedłużenia okresu ważności certyfikatu jest udokumentowanie uczestnictwa w 50 godzinach szkoleniowych z zakresu oceny i inspekcji drzew w okresie 5 lat. Nowy certyfikat jest wydawany na okres kolejnych 5 lat.

Szkolenie I

Dwudniowe szkolenie stacjonarne

 

więcej »

Szkolenie II

Dwudniowe szkolenie online

 

więcej »

Szkolenie III

Dwudniowe szkolenie stacjonarne

więcej »