AKTUALNE:

 


 

CIĘCIA I PIELĘGNACJA DRZEW

Cięcia  i  pięlęgnacja  drzew

Prowadzący: dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, Jerzy Stolarczyk, Rafał Wodzicki, Robert Głuszak

  • WROCŁAW: 8-9.04.2024

Dwudniowe warsztaty składające się z zajęć w formie wykładów oraz zajęć terenowych. W ramach szkolenia poruszymy tematy zabiegów na drzewach w kontekście cyklu życia drzew: od młodości, poprzez dojrzałość do sędziwości. Przedstawimy zalecenia w oparciu o najnowsze standardy, a także sposoby i techniki zabiegów oraz konsekwencje ich przeprowadzania.

 

 

 

Projektowanie oraz zalecenia w procesie nasadzeń drzew

Projektowanie  oraz  zalecenia  w  procesie  nasadzeń  drzew  

Prowadzący: Małgorzata Martyka - architekt, dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

  • WROCŁAW: 14.03.2024

W ramach szkolenia omówimy krok po kroku proces projektowy oraz wykonawczy nasadzeń drzew. Omówimy szczegółowo możliwości oraz ograniczenia w procesie projektowym, dowiemy się jak przygotować kompletną dokumentację oraz jak przeprowadzić nasadzenia zgodnie z najnowszymi europejskimi standardami. Dodatkowo omówimy także, procedury odbiorowe i związane z tym ustalenia dotyczącej dalszej pięlęgnacji i gwarancji.

 

 

 

ARCHIWALNE:


 

Diagnostyka Instrumentalna Drzew

Diagnostyka Instrumentalna Drzew

Prowadzący: Jerzy Stolarczyk, Kamil Witkoś-Gnach

  • WROCŁAW: 4.12.2023

Szkolenie jest dedykowane przedstawicielom instytucji publicznych, zarówno tym, które posiadają własne narzędzia i instrumenty do diagnostyki drzew, jak i tym, którzy zlecają takie badania. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu diagnostyki instrumentalnej drzew na podstawie Europejskiego Standardu Oceny Drzew. Szkolenie ma na celu zwiększenie poprawności i skuteczności stosowania diagnostyki instrumentalnej w ocenie i monitorowaniu stanu drzew.

 

 

 

GRZYBY BYTUJĄCE NA DRZEWACH

Grzyby bytujące na drzewach

Prowadzący: dr Anna Kujawa, dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

  • WROCŁAW: 27.02.2023

Całodniowe szkolenie poświęcone grzybom występującym na drzewach. Omówione zostaną grzyby mające wpływ na funkcjonowanie drzew ( saproby, grzyby pasożytnicze oraz grzyby mykoryzowe). Dowiemy się jak rozpoznawać owocniki, jak je dokumentować oraz i jaki wpływ na stabilność i kondycję mają poszczególne gatunki. Odbędą się także ćwiczenia praktyczne z zakresu rozpoznawania gatunków grzybów. Zagadnienia uzupełniające uwzględnią temat bioróżnorodności w obrębie drzewa, na którym grzyby odgrywają istotną role w tworzeniu siedlisk i holobiontów.

 

 

Cięcia, pielęgnacja i wzmocnienia drzew

CIĘCIA, PIELĘGNACJA I WZMOCNIENIA DRZEW

Prowadzący: Jerzy Stolarczyk, Andrzej Cichoń, Rafał Wodzicki

  • WROCŁAW: 7-8.02.2023
  • WARSZAWA: 21-22.02.2023

Dwudniowe warsztaty składające się z zajęć w formie wykładów oraz zajęć terenowych. W ramach szkolenia poruszymy tematy zabiegów na drzewach w kontekście cyklu życia drzew: od młodości, poprzez dojrzałość do sędziwości. Przedstawimy zalecenia w oparciu o najnowsze standardy, a także sposoby, techniki zabiegów oraz konsekwencje ich przeprowadzania.

 

TREE ARCHITECTURE WORKSHOP

MORPHOPHYSIOLOGY, TREE ASSESSMENT AND TREE MANAGEMENT

Speakers: Giovanni Morelli and Stefania Gasperini

  • TIME: 21-22, October, 2022
  • PLACE: Białowieża, Poland

During the workshop we will proceed with the analysis of the architecture and morphophysiology of some trees in the park. The different stages of development will be described, especially in relation to different botanical species and genera. This analysis will also be the basis for considerations regarding the correct pruning techniques, which must be different according to the tree’s stage of development. Specific attention will be paid to the morphophysiological and stability characteristics of veteran trees.

 

 


 

Cięcia drzew a ochrona gatunków chronionych. Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym na terenach zieleni.

Zapraszamy wykonawców prac dla ZZM do udziału w szkoleniu. 

Tematyka szkolenia: ochrona gatunkowa organizmów w kontekście konserwacji zieleni (w tym cięć drzew), ochrona drzew podczas prac inwestycyjnych na terenach zieleni w świetle nowych standardów prac na drzewach i w ich otoczeniu.
Termin: środa, 30 marca 2022
Czas trwania szkolenia: 9:00- 14.30
Miejsce: Park Zachodni we Wrocławiu (zajęcia terenowe).

 

 


 

Ocena, cięcia i pielęgnacja młodych drzew

Dziękujemy za zainteresowanie. Lista uczestników została już zamknięta.

Skuteczność nowych nasadzeń zależy przede wszystkim od jakości materiału szkółkarskiego oraz odpowiedniej opieki i zabiegów po ich posadzeniu. W ostatnich latach w naszych miastach i przy drogach pojawiło się wiele nowych nasadzeń. Aby mogły dojrzeć i pełnić rolę jako element zielonej infrastruktury muszą być objęte fachową opieką. Szkolenie rozpoczniemy od prezentacji zaleceń jakościowych jakimi nowe nasadzenia powinny się charakteryzować. Przedstawimy podstawowe cechy diagnostyczne, charakterystyczne dla młodych drzew, opowiemy o tym jak im zapobiegać i ograniczać negatywny wpływ na dalszy rozwój. Główną część szkolenia poświęcimy pielęgnacji oraz cięciom formującym w oparciu o Standard Cięcia i Pielęgnacji Drzew. Podczas ćwiczeń terenowych zaprezentujemy na wybranych drzewach proces tworzenia korony docelowej.

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zlecaniem i nadzorem nowych nasadzeń, wykonawców zajmujących się cięciem i pielęgnacją drzew, inspektorów zieleni i certyfikowanych inspektorów drzew.

 


 

Szkolenie: Drzewa-weterani

Sędziwe drzewa, a także inne drzewa-weterani, są niezwykle cenne dla przyrody, krajobrazu oraz kultury i tradycji. Niestety, ci nieliczni w naszym kraju mistrzowie przetrwania są narażeni na liczne niebezpieczeństwa. Ingerencje w ich otoczenie, błędy w diagnostyce, niewłaściwa pielęgnacja, prowadzą często do ich utraty. Jak rozpoznać walory drzewa sędziwego i jak opiekować się nim tak, by zwiększyć jego szanse na długie i zdrowe życie, dowiecie się na szkoleniu oferowanym przez Instytut Drzewa.

Kurs składa się z zajęć kameralnych i terenowych, prowadzony jest w sposób interaktywny i aktywizujący uczestników. Obejmuje takie tematy, jak proces starzenia się drzew, wartość drzew-weteranów dla przyrody i kultury, znaczenie korzeni oraz gospodarowanie drzewami-weteranami i siedliskami, gdzie rosną. Kurs został opracowany w pięciu krajach w ramach projektu VETree i został w pełni przetestowany.

 

 


 

Szkolenie - Pielęgnacja drzew w różnych fazach ich rozwoju

Szkolenie przedstawi najnowszą wiedzę na temat sposobów funkcjonowania drzew w różnych fazach rozwoju oraz adekwatnych metod pielęgnacji na przestrzeni całego ich życia. Wydarzenie czerpać będzie z wiedzy zebranej w wydanej publikacji “Drzewa w cyklu życia. Europejscy praktycy na rzecz arborystyki”. Jej autorami są arboryści z Wielkiej Brytanii: Neville Fay i Nigel de Berker, z Niemiec: prof. Dirk Dujesiefken i z Holandii Jan-Willem de Groot. Jest to pierwsza w Europie publikacja syntetyzująca najlepszą wiedzę o opiece nad drzewami na przestrzeni ich całego życia.

Szkolenie pomoże podnieść kwalifikacje osób odpowiedzialnych za drzewa i tereny zielone. Do udziału zapraszamy m.in. pracowników urzędów i służb komunalnych miasta Wrocławia, a także innych miast i gmin, pozostałych zarządców terenów zieleni (np. spółdzielni mieszkaniowych), wykonawców prac przy drzewach, służb ochrony przyrody. Zapraszamy również inne osoby zainteresowane dbaniem o drzewa.

 

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem szkolenia, w innym miejscu niż wskazane wyżej, zachęcamy do przesłania swojego zainteresowania poprzez wypełnienie formularza (kliknij).