Cięcia drzew a ochrona gatunków chronionych. Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym na terenach zieleni.

Zapraszamy wykonawców prac dla ZZM do udziału w szkoleniu. 

Tematyka szkolenia: ochrona gatunkowa organizmów w kontekście konserwacji zieleni (w tym cięć drzew), ochrona drzew podczas prac inwestycyjnych na terenach zieleni w świetle nowych standardów prac na drzewach i w ich otoczeniu.
Termin: środa, 30 marca 2022
Czas trwania szkolenia: 9:00- 14.30
Miejsce: Park Zachodni we Wrocławiu (zajęcia terenowe).

 

Ocena, cięcia i pielęgnacja młodych drzew

Dziękujemy za zainteresowanie. Lista uczestników została już zamknięta.

Skuteczność nowych nasadzeń zależy przede wszystkim od jakości materiału szkółkarskiego oraz odpowiedniej opieki i zabiegów po ich posadzeniu. W ostatnich latach w naszych miastach i przy drogach pojawiło się wiele nowych nasadzeń. Aby mogły dojrzeć i pełnić rolę jako element zielonej infrastruktury muszą być objęte fachową opieką. Szkolenie rozpoczniemy od prezentacji zaleceń jakościowych jakimi nowe nasadzenia powinny się charakteryzować. Przedstawimy podstawowe cechy diagnostyczne, charakterystyczne dla młodych drzew, opowiemy o tym jak im zapobiegać i ograniczać negatywny wpływ na dalszy rozwój. Główną część szkolenia poświęcimy pielęgnacji oraz cięciom formującym w oparciu o Standard Cięcia i Pielęgnacji Drzew. Podczas ćwiczeń terenowych zaprezentujemy na wybranych drzewach proces tworzenia korony docelowej.

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zlecaniem i nadzorem nowych nasadzeń, wykonawców zajmujących się cięciem i pielęgnacją drzew, inspektorów zieleni i certyfikowanych inspektorów drzew.

KURS CERTYFIKOWANEGO INSPEKTORA DRZEW

Instytut Drzewa od 2015 prowadzi Kurs Certyfikowanego Inspektora Drzew, który ma na celu przygotować uczestników do przeprowadzenia samodzielnej inspekcji stanu i stabilności drzew rosnących pojedynczo lub w grupie, z wykorzystaniem oceny wizualnej, prostych narzędzi oraz arkuszy diagnostycznych.

Inspekcja drzew obejmuje znaczny zakres wiedzy i czynności niezbędnych do oceny stanu drzewa, wykrycia zagrożeń dla drzewa oraz dla otoczenia, ustalenie potencjalnych przyczyn tych zagrożeń i podjęcie decyzji o dalszych działaniach w tym wskazaniach dla diagnostyki specjalistycznej. Te kompetencje obejmują również ocenę drzew z uwzględnieniem ich rodzaju, gatunku oraz historii drzewa oraz jego cech osobniczych – fazy rozwoju, a także związane z waloryzacją przyrodniczą oraz wyceną wartości drzew. Konieczne w inspekcji drzew jest posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla wykrycia głównych zagrożeń dla drzewa – w tym szczególnie grzybów wpływających na stabilność i stan zdrowotny drzew. W oparciu o powyższe kompetencje i umiejętności zbudowany jest kurs Certyfikowanego Inspektora Drzew.

Po 5 latach kurs został zrewidowany i uzupełniony i obecnie jest oferowany w nowej formule. Aktualny, ulepszony program kursu powstał w ramach europejskiego projektu Tree Assessor. Program kursu  inspiruje się analogicznymi kursami w innych krajach przy uwzględnieniu polskiej specyfiki i zebranych w Polsce doświadczeń. Jest on również kompatybilny z programem szkolenia Inspektora Drzew (Baumkontrolleur) według niemieckich standardów FLL. Do tej pory w Polsce blisko 500 osób z sukcesem zakończyło proces certyfikacji w ramach kursu CID. Kadrę szkolącą stanowią doświadczeni profesjonaliści – naukowcy, badacze, praktycy, m.in. współautorzy szkoleń i podręczników na temat diagnostyki, ochrony i pielęgnacji drzew.

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem szkolenia, w innym miejscu niż wskazane wyżej, zachęcamy do przesłania swojego zainteresowania poprzez wypełnienie formularza (kliknij).

Szkolenie: Drzewa-weterani

Sędziwe drzewa, a także inne drzewa-weterani, są niezwykle cenne dla przyrody, krajobrazu oraz kultury i tradycji. Niestety, ci nieliczni w naszym kraju mistrzowie przetrwania są narażeni na liczne niebezpieczeństwa. Ingerencje w ich otoczenie, błędy w diagnostyce, niewłaściwa pielęgnacja, prowadzą często do ich utraty. Jak rozpoznać walory drzewa sędziwego i jak opiekować się nim tak, by zwiększyć jego szanse na długie i zdrowe życie, dowiecie się na szkoleniu oferowanym przez Instytut Drzewa.

Kurs składa się z zajęć kameralnych i terenowych, prowadzony jest w sposób interaktywny i aktywizujący uczestników. Obejmuje takie tematy, jak proces starzenia się drzew, wartość drzew-weteranów dla przyrody i kultury, znaczenie korzeni oraz gospodarowanie drzewami-weteranami i siedliskami, gdzie rosną. Kurs został opracowany w pięciu krajach w ramach projektu VETree i został w pełni przetestowany.

 

Szkolenie - Pielęgnacja drzew w różnych fazach ich rozwoju

Szkolenie przedstawi najnowszą wiedzę na temat sposobów funkcjonowania drzew w różnych fazach rozwoju oraz adekwatnych metod pielęgnacji na przestrzeni całego ich życia. Wydarzenie czerpać będzie z wiedzy zebranej w wydanej publikacji “Drzewa w cyklu życia. Europejscy praktycy na rzecz arborystyki”. Jej autorami są arboryści z Wielkiej Brytanii: Neville Fay i Nigel de Berker, z Niemiec: prof. Dirk Dujesiefken i z Holandii Jan-Willem de Groot. Jest to pierwsza w Europie publikacja syntetyzująca najlepszą wiedzę o opiece nad drzewami na przestrzeni ich całego życia.

Szkolenie pomoże podnieść kwalifikacje osób odpowiedzialnych za drzewa i tereny zielone. Do udziału zapraszamy m.in. pracowników urzędów i służb komunalnych miasta Wrocławia, a także innych miast i gmin, pozostałych zarządców terenów zieleni (np. spółdzielni mieszkaniowych), wykonawców prac przy drzewach, służb ochrony przyrody. Zapraszamy również inne osoby zainteresowane dbaniem o drzewa.

 

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem szkolenia, w innym miejscu niż wskazane wyżej, zachęcamy do przesłania swojego zainteresowania poprzez wypełnienie formularza (kliknij).