Kurs "Drzewa sędziwe i weterańskie"

Udział w kursie nie jest obowiązkowy aby przystąpić do certyfikacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

4-5.03.2024 – SZKOLENIE I: “Identyfikacja i ocena” 

Miejsce szkolenia: Kliczków

Zajęcia terenowe:  Bolesławiec, Lubań oraz przy Cisie Henrykowskim.  

 

DZIEŃ 1 (wykłady, 10:00 – 17:00):

Zagadnienia:

 1. WSTĘP: VETcert – certyfikacja i kryteria 
 2. IDENTYFIKACJA (Identyfikacja , biologia i biomechanika drzew weterańskich)
 3. OCENA (Postawy inspekcji drzew weterańskich, SSM, ocena otoczenia)
 4. OTOCZENIE (Historia otoczenia, wpływ warunków siedliskowych na stan drzewa, populacje gatunków chronionych)
 5. WARTOŚĆ (Historyczna, kulturowa, przyrodnicza wartość drzew weterańskich)
 6. FORMY DRZEW (Ocena i identyfikacja form drzew weterańskich: naturalna, głowiasta, zniszczony, świadek)

DZIEŃ 2 (zajęcia terenowe, 9:00 -16:00):

Zagadnienia:

 1. Wzmocnienia mechaniczne na drzewach sędziwych
 2. Wartość drzew sędziwych i weterańskich w parkach (utrzymanych i bez ingerencji)
 3. Drzewa pomnikowe
 4. Drzewa sędziwe i weterańskie w alejach
17-19.04.2024 – SZKOLENIE II: “Opieka nad drzewami weteranami. Plan ochrony, raportowanie oraz mikrosiedliska.”

Miejsce szkolenia: Wrocław

Zajęcia terenowe:  Wrocław

DZIEŃ 1 (zajęcia teoretyczne,  9:00-16:00):

OPIEKA NAD DRZEWAMI

Zagadnienia:

 1. POPRAWA WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH (Stosowanie zabiegów poprawiających warunki siedliskowe drzew weterańskich, ocena zasadności oraz specyfika zabiegów: mulczowanie, mikoryzownanie, AirSpade, rozluźnianie gruntu, ocienienie)
 2. WZMOCNIENIA MECHANICZNE (Stosowanie wzmocnień mechanicznych, ocena zasadności oraz specyfika wzmocnień: wiązania, podpory, przewierty)
 3. CIĘCIA (Ocena zasadności stosowania oraz podstawowe zasady cięć, redukcje)
 4. ORGANIZACJA PRAC I MONITOROWANIE
 5. WETERANIZACJA I MARTWE DREWNO
 6. ARBORYSTYKA KONSERWATORSKA 

DZIEŃ 2 (zajęcia teoretyczne, 9:00 -16:00):

 PLAN OCHRONY I RAPORTOWANIE

Zagadnienia:

 1. PLAN OCHRONY (Co powinien zawierać, zalecenia i wytyczne)
 2. RAPORTOWANIE (Jak pisać dokumentację, jak formatować)
 3. DOKUMENTACJA TERENOWA (Zbieranie danych w terenie, forma i sposoby, pomiary dendrometryczne)

MIKROSIEDLISKA I GATUNKI CHRONIONE

Zagadnienia:

 1. CZYM SĄ MIKROSIEDLISKA
 2. SPECYFIKACJA, GATUNKI ZWIĄZANE Z DRZEWAMI (przegląd gatunkowy)
 3. DOKUMENTACJA
 4. KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI
 

DZIEŃ 3 (zajęcia terenowe, 9:00 -16:00):

Zajęcia terenowe odbędą się we Wrocławiu (Park Szczytnicki). 

 

TERMINY SZKOLEŃ:

4-5.03.2024 – SZKOLENIE I (2 dni)

17-19.04.2024 – SZKOLENIE II (3 dni)

OPŁATY:

Koszt jednorazowy całego kursu wynosi 4800,00zł netto.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na części za poszczególne szkolenia (płatne na podstawie FV przed szkoleniem). 

Zniżki:

Dla absolwentów kursu CID: -10%

Przy opłaceniu kursu z góry: -5%

Ruszył nabór na wiosenną edycję kursu i certyfikacji w 2024 roku. Aby się zapisać należy uzupełnić formularz poniżej.

Termin naboru: 31.01.2024

Uwaga! Zarówno na kurs jak i certyfikację obowiązuje limit osób. O przyjęciu decyduje kolejność oraz weryfikacja zgłoszeń.