Kurs VETcert

Udział w kursie nie jest obowiązkowy aby przystąpić do certyfikacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

01-02.06.2023 – SZKOLENIE I: “Identyfikacja i ocena” 

Zagadnienia:

 1. WSTĘP: VETcert – certyfikacja i kryteria 
 2. IDENTYFIKACJA (Identyfikacja , biologia i biomechanika drzew weterańskich)
 3. OCENA (Postawy inspekcji drzew weterańskich, SSM, ocena otoczenia)
 4. OTOCZENIE (Historia otoczenia, wpływ warunków siedliskowych na stan drzewa, populacje gatunków chronionych)
 5. WARTOŚĆ (Historyczna, kulturowa, przyrodnicza wartość drzew weterańskich)
 6. FORMY DRZEW (Ocena i identyfikacja form drzew weterańskich: naturalna, głowiasta, zniszczony, świadek)
15-16.06.2023 – SZKOLENIE II: “Opieka nad drzewami weteranami” 

Zagadnienia:

 1. POPRAWA WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH (Stosowanie zabiegów poprawiających warunki siedliskowe drzew weterańskich, ocena zasadności oraz specyfika zabiegów: mulczowanie, mikoryzownanie, AirSpade, rozluźnianie gruntu, ocienienie)
 2. WZMOCNIENIA MECHANICZNE (Stosowanie wzmocnień mechanicznych, ocena zasadności oraz specyfika wzmocnień: wiązania, podpory, przewierty)
 3. CIĘCIA (Ocena zasadności stosowania oraz podstawowe zasady cięć, redukcje)
 4. ORGANIZACJA PRAC I MONITOROWANIE
 5. WETERANIZACJA I MARTWE DREWNO
 6. ARBORYSTYKA KONSERWATORSKA
7-8.082023 – SZKOLENIE III: “Plan ochrony, raportowanie oraz mikrosiedliska”

PLAN OCHRONY I RAPORTOWANIE

Zagadnienia:

 1. PLAN OCHRONY (Co powinien zawierać, zalecenia i wytyczne)
 2. RAPORTOWANIE (Jak pisać dokumentację, jak formatować)
 3. DOKUMENTACJA TERENOWA (Zbieranie danych w terenie, forma i sposoby, pomiary dendrometryczne)

MIKROSIEDLISKA I GATUNKI CHRONIONE

Zagadnienia:

 1. CZYM SĄ MIKROSIEDLISKA
 2. SPECYFIKACJA, GATUNKI ZWIĄZANE Z DRZEWAMI (przegląd gatunkowy)
 3. DOKUMENTACJA
 4. KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI

TERMINY SZKOLEŃ:

01-02.06.2023 – SZKOLENIE I : “Identyfikacja i ocena”

15-16.06.2023 – SZKOLENIE II: “Opieka i zabiegi”

07-08.08.2023 – SZKOLENIE III “Plan opieki i raportowanie”

OPŁATY:

Koszt udziału w kursie wynosi 800,00zł netto/dzień. Koszt jednorazowy całego kursu wynosi 4800,00zł netto.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na części za poszczególne szkolenia (płatne na podstawie FV przed szkoleniem). 

 

Zniżki:

Dla absolwentów kursu CID: -10%

Przy opłaceniu kursu z góry: -5%