Instytut Drzewa ONLINE

Już od listopada rusza kolejna edycja wykładów w ramach Instytutu Drzewa ONLINE! Zapraszamy!


Uczenie się o drzewach to zajęcie na całe życie. Kurs Certyfikowanego Inspektora Drzew, albo inne kursy, to jedynie etapy na drodze do lepszego zrozumienia jak drzewa żyją, funkcjonują w swoim środowisku i radzą sobie ze zranieniami i zasiedlaniem przez inne organizmy. Ograniczenia pojawiające się w ostatnich miesiącach uniemożliwiły realizację wielu wydarzeń. Nie rezygnujemy i proponujemy Wam nową formę kształcenia. Webinaria w ramach serii Instytut Drzewa Online będą poświęcone specyficznym zagadnieniom, które mają znaczenie w pracy oceniających drzewa. Część z przekazywanej wiedzy będzie powtórzeniem zakresu kursu CID, część będzie jego pogłębieniem i poszerzeniem. Czasem będzie to najnowsza wiedza, jeszcze niedostępna podczas kursów CID. Nieodzowną częścią wydarzeń online będzie dyskusja - chcemy usłyszeć o Waszych doświadczeniach i wglądach.

Każde wydarzenie zaplanowane jest na 90 minut (prezentacja 60 minut oraz 30 dyskusja). Zgłoszenia można przesyłać na serię wydarzeń w danym miesiącu (nie przewidujemy zgłoszeń na pojedyncze wydarzenia). Wydarzenie realizowane będzie za pomocą platformy ZOOM.

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Instytut Drzewa.

OPŁATY
Opłata za udział w webinariach wynoszą:
- listopad 2021 (3 wydarzenia) – dla absolwentów kursu CID 150 zł netto (184,50 zł brutto); w pozostałych przypadkach 200 zł netto (246 zł brutto)
- grudzień 2021 (3 wydarzenia) – dla absolwentów kursu CID 150 zł netto (184,50 zł brutto); w pozostałych przypadkach 200 zł netto (246 zł brutto)

Zniżki od powyższych kwot są przyznawane w następujących przypadkach:
- przy udziale więcej niż jednego uczestnika z tej samej instytucji, za każdą osobę powyżej pierwszej obowiązuje 20% zniżki

*Uwaga, w przypadku osób prywatnych uzupełniając formularz zgłoszeniowy w polu "Dane do FV" należy wpisać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres).

SZANOWNI PAŃSTWO!
Prosimy o weryfikację maili potwierdzających zapis na webinaria w folderze ze SPAMEM.  Aby prawidłowo zapisać się na kurs niezbędne jest potwierdzenie zapisu w mailu, który otrzymujecie po wypełnieniu formularza.

 

LISTOPAD 2021

PROGRAM:

04.11.2021  godz. 18:00
Dlaczego ludzie boją się drzew?
Skąd u ludzi bierze się lęk przed drzewami? Czym różni się lęk od strachu? Co to jest dendrofobia? W ramach wykładu dr Beata Pachnowska opowie o tym dlaczego w niektórych z nas tkwi obawa przed drzewami oraz czy jest ona rzeczywiście uzasadniona?
PROWADZĄCY: dr Beata Pachnowska

18.11.2021  godz. 18:00
Jak i co mówić o drzewach. Fakty i mity.
W czasie webinarium postaramy się rozwiać wszelkie mity dotyczące drzew - ich kondycji, biologii oraz potencjalnych zagrożeń. Jak jest prawda o drzewach? Czy życie drzew nadal jest "sekretne"? Jak mówić o drzewach aby nas słuchano?
PROWADZĄCY: dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

25.11.2021  godz. 18:00
Aktywnie na rzecz drzew.
Jak rozmawiać w sytuacjach konfliktowych dotyczących drzew. Rola organizacji pozarządowych w procesach inwestycyjnych. Argumenty i podstawy prawne w celu ochrony drzew. Jak rozmawiać z urzędnikami, inwestorami, wykonawcami oraz społeczeństwem na temat drzew. 
PROWADZĄCY: Paulina Sanecka oraz Mariusz Krynicki

 

Seria zakończona.

Grudzień 2021

PROGRAM:

02.12.2021  godz. 18:00
Hormony roślinne i ich wpływ na funkcjonowanie drzew.
Czym są i jakie funkcje w roślinie pełnią hormony? Wykład jest rozwinięciem prelekcji wygłoszonej na Kongresie Diagnostyki Drzew w Białowieży, w której skoncentrowano się przede wszystkim na roli auksyn i cytokinin. Tym razem szczególna uwaga zostanie zwrócona na gibereliny, kwas abscysynowy i etylen. Gdzie są syntetyzowane, jak działają, w jakich procesach odgrywają kluczowa rolę, jak wiedza o hormonach wykorzystywana jest w praktyce – na te pytania znajdą Państwo odpowiedź w proponowanym referacie.
PROWADZĄCY: dr hab. Marzenna Guzicka

09.12.2021  godz. 18:00
Jak drzewo przeżywa stres środowiskowy: komórka - organizm.
Co to jest stres? Jakie wyróżniamy typy stresu? Poznamy czynniki wpływające na stres u roślin oraz reakcje komórek roślinnych a także całych organizmów. Czy rośliny (w tym drzewa) mogą zaadaptować się lub zaaklimatyzować do długotrwałego stresu? 
PROWADZĄCY: dr inż. Tatiana Swoczyna

16.12.2021  godz. 18:00
Składniki mineralne w odżywianiu się drzew.
Podstawowe funkcje składników mineralnych: makro- i mikroelementy oraz pierwiastki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania roślin. Pobieranie i transport. Nawożenie drzew.
PROWADZĄCY: dr inż. Janusz Mazurek