Instytut Drzewa ONLINE

Uczenie się o drzewach to zajęcie na całe życie. Kurs Certyfikowanego Inspektora Drzew, albo inne kursy, to jedynie etapy na drodze do lepszego zrozumienia jak drzewa żyją, funkcjonują w swoim środowisku i radzą sobie ze zranieniami i zasiedlaniem przez inne organizmy. Ograniczenia pojawiające się w ostatnich miesiącach uniemożliwiły realizację wielu wydarzeń. Nie rezygnujemy i proponujemy Wam nową formę kształcenia. Webinaria w ramach serii Instytut Drzewa Online będą poświęcone specyficznym zagadnieniom, które mają znaczenie w pracy oceniających drzewa. Część z przekazywanej wiedzy będzie powtórzeniem zakresu kursu CID, część będzie jego pogłębieniem i poszerzeniem. Czasem będzie to najnowsza wiedza, jeszcze niedostępna podczas kursów CID. Nieodzowną częścią wydarzeń online będzie dyskusja - chcemy usłyszeć o Waszych doświadczeniach i wglądach.

Każde wydarzenie zaplanowane jest na 90 minut (prezentacja 60 minut oraz 30 dyskusja). Zgłoszenia można przesyłać na serię wydarzeń w danym miesiącu (nie przewidujemy zgłoszeń na pojedyncze wydarzenia). Wydarzenie realizowane będzie za pomocą platformy ZOOM.

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Instytut Drzewa.

 

OPŁATY
Opłata za udział w webinariach wynoszą:
- luty 2021 (2 wydarzenia) – dla absolwentów kursu CID 100 zł netto, 123 zł brutto; w pozostałych przypadkach 125 zł netto – 153,75 zł brutto,
- marzec 2021 (4 wydarzenia) – dla absolwentów kursu CID 200 zł netto, 246 zł brutto; w pozostałych przypadkach 250 zł netto – 307,5 zł brutto

Zniżki od powyższych kwot są przyznawane w następujących przypadkach:
- przy płatności z góry za udział w obu cyklach (luty + marzec) obowiązuje 10% zniżki
- przy udziale więcej niż jednego uczestnika z tej samej instytucji, za każdą osobę powyżej pierwszej obowiązuje 20% zniżki

*Uwaga, w przypadku osób prywatnych uzupełniając formularz zgłoszeniowy w polu NIP należy wpisać 0 (zero).

Luty 2021

PROGRAM:

18.02.2021  godz. 18:00
Co trzeba wiedzieć o drzewach by je lepiej zrozumieć.
Jak drzewa rosną, jak komunikują się i współpracują z otoczeniem, jak układają sobie relacje z grzybami – zwłaszcza tymi, które się drzewami żywią. Jak to jest, że drzewa mogą rosnąć na jednym miejscu setki lat i im się nie znudzi? Wykład jest odświeżeniem i poszerzeniem wiedzy z kursu CID.

25.02.2021 godz. 18:00
Budowa i rodzaje rozwidleń w ocenie drzewa.
Ostatnie lata badań naukowych dały nowe spojrzenie na budowę rozwidleń drzew. Podczas wydarzenia omówione zostaną elementy budowy rozwidleń oraz przedstawione zostaną główne ich rodzaje. Omówione zostanie zastosowanie tej wiedzy w praktyce inspekcji drzew.

Marzec 2021

PROGRAM:

4.03.2021 godz. 18:00
Jak poznać jak się drzewo ma? Ocena witalności w cyklu życia drzewa.
Architektura drzewa jako wyraz jego witalności. Ocena witalności drzewa – skala Roloffa na tle innych metod, skąd się wzięła i jak ją stosować. Witalność drzew w kontekście ich fazy życia i czynników środowiskowych.

11.03.2021 godz. 18:00
Drzewa pomnikowe (powoływanie - utrzymywanie - usuwanie ochrony).
Kto powołuje pomnik przyrody, kiedy, jak (procedury administracyjne oraz kto może złożyć wniosek o powołanie pomnika przyrody); kto za czyje środki i jak utrzymuje pomniki przyrody; przypadki znoszenia formy ochrony pomnikowej – z jakich powodów jest to możliwe, kto znosi formę ochrony pomnikowej, na czyj wniosek znosi się formę ochrony pomnikowej.

18.03.2021 godz. 18:00
ABC inwentaryzacji dendrologicznej.
Z jakich części składa się drzewo, jak prawidłowo je mierzyć oraz znakować, co zrobić kiedy nie możemy oznaczyć gatunku drzewa, a także jak prawidłowo zaznaczyć drzewa na mapie? Na te pytania i inne wątpliwości związane z gromadzeniem podstawowych informacji o drzewach opowiemy podczas webinarium.

25.03.2021 godz. 18:00
Stabilność i kondycja drzewa – nowe parametry w ocenie drzew.
Wraz z rozwojem systemów do zarządzania drzewami oraz powstającymi standardami, dotychczasowa wiedza jest porządkowana i strukturyzowana. Podczas wydarzenia omówione zostaną dwa kluczowe parametry w ocenie drzew – stabilność oraz kondycja. Zaprezentowane zostaną skale oceny poszczególnych parametrów wraz z przykładami.