Recertyfikacja CID

1. Co to jest RECERTYFIKACJA i kogo dotyczy?

To potwierdzenie odnowienia kompetencji. Do recertyfikacji mogą przystąpić wszyscy absolwenci kursu CID, którzy pozytywnie zdali egzamin certyfikujący (osoby uczestniczące w certyfikacji w 2022 roku otrzymali już certyfikat z datą ważności).

2. Po co RECERTYFIKACJA?

Na przestrzeni ostatnich kilku lat wiedza na temat inspekcji drzew, ich biologii i biomechaniki bardzo się rozwinęła. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych absolwentów, ale także osób i instytucji korzystających z ich usług, chcemy, aby poziom usług świadczony przez naszych absolwentów był na najwyższym możliwym poziomie. Recertyfikacja to sposób motywacji Inspektorów do dalszego kształcenia, a tym samym podnoszenia ich wiedzy i jakości usług. Recertyfikacja jest standardem w branży arborystycznej, dzięki czemu ranga certyfikatu podnoszona jest na poziom międzynarodowy.

3. Jak przebiega proces RECERTYFIKACJI?

  • Jeśli uzyskałeś certyfikat przed 2023 rokiem:

Twój certyfikat jest ważny do końca 2027 (60 miesięcy od stycznia 2023) roku. Do tego terminu masz czas na uzyskanie wymaganych 50h szkoleniowych. Jeśli na legitymacji widnieje inna data, Twoja legitymacja ważna jest mimo to do końca 2027 roku.

  • Jeśli uzyskałeś certyfikat w 2023 roku lub później:

Twój certyfikat jest ważny do daty, która widnieje na legitymacji. Do tego terminu masz czas na uzyskanie wymaganych 50h godzin szkoleniowych.

 

3. Gdzie mogę zrealizować wymagane godziny szkoleniowe i co jeśli ich nie uzyskam w wymaganym terminie? Jak zgłosić godziny szkoleniowe?

Szkolenia można zrealizować w każdym ośrodku szkoleniowym w Polsce lub za granicą prowadzącym kursy, szkolenia (stacjonarne lub online) z zakresu Inspekcji drzew lub dziedzin pokrewnych (np. arborystyki). Godziny szkoleniowe można także uzyskać uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez Instytut Drzewa (np. Kongres Diagnostyki Drzew, Szkolenia online, CIDoutdoor itp.)

 

Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu można złożyć do 31. marca 2028 roku.

Jednakże godziny szkoleniowe muszą być z okresu wspomnianego powyżej. Godziny szkoleniowe będziesz mógł udokumentować poprzez system informatyczny dla inspektorów (który zostanie wdrożony w Instytucie Drzewa) lub mailowo.

W przypadku nieudokumentowania odbytych godzin szkoleniowych, certyfikat traci ważność i inspektor musi podejść ponownie do egzaminu.

4. Czy recertyfikacja jest obowiązkowa?

Recertyfikacja nie jest obowiązkowa. Jednakże należy mieć na uwadze, że nieprzystąpienie do recertyfikacji wiąże się z utratą ważności certyfikatu w 2028 roku.

5. Czy recertyfikacja jest płatna?

Nie. Proces recertyfikacji jest bezpłatny. Jedną opłatą jaką Inspektorzy są zobowiązani uiścić to koszty legitymacji i wysyłki. (ok. 50,00 zł)

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas!

biuro@instytut-drzewa.pl