Recertyfikacja VETcert

Na podstawie regulaminu VETcert:

 • Certyfikaty dla:
  • “Veteran Tree Specialist – Practising Level”
  • “Veteran Tree Specialist – Consulting Level”

Są ważne przez okres 3 lat od roku wydania.

 • W celu utrzymania certyfikatu posiadacz musi być w stanie wykazać, że utrzymał swoją wiedzę i umiejętności na wymaganym poziomie, w tym orientować się w rozwoju w zakresie naukowych, technicznych i praktycznych aspektów zarządzania drzewami weterańskimi.

 

 • Posiadacze certyfikatów muszą złożyć wniosek o odnowienie certyfikatu VETcert za pośrednictwem swojego VCC przed upływem daty ważności certyfikatu i przed końcem danego roku kalendarzowego.

 

 • Aby utrzymać swój certyfikat VETcert poza początkowym trzyletnim okresem, posiadacze muszą:
  • Wypełnić formularz wniosku o ponowną rejestrację VETcert, przedstawiając dowody doświadczenia zawodowego, kształcenia zawodowego i zaangażowania w sektorze zarządzania drzewami weterańskimi na odpowiednim poziomie.
  • Uiścić odpowiednią opłatę administracyjną i rejestracyjną na rzecz VCC.

 

 • VCC sprawdzi, czy dostarczone dowody spełniają wymogi przedłużenia rejestracji i przekaże szczegóły dotyczące posiadaczy certyfikatów do EAC.

 

 • EAC przygotuje papierowy certyfikat oraz plastikową legitymację (ID Card) i prześle je do VCC w ciągu 14 dni wraz z fakturą za ponowną certyfikację.

 

 • EAC umieści nazwiska osób, które pomyślnie zarejestrowały się na liście certyfikowanych specjalistów ds. drzew weteranów, umieszczonej na stronie internetowej VETcert, w ciągu 14 dni od otrzymania płatności od VCC.