Kurs Certyfikowanego Inspektora Drzew

Certyfikowany Inspektor Drzew zna i umie stosować aktualne przepisy dotyczące ochrony, pielęgnacji i usuwania drzew. Potrafi przeprowadzać ocenę stanu drzewa metodą wizualną z użyciem prostych narzędzi oraz formułować zalecenia w zakresie pielęgnacji i poprawy bezpieczeństwa w otoczeniu drzew, a także nadzorować wynikające z tych zaleceń prace. Umie określić potrzeby badań specjalistycznych oraz wykorzystać ich wyniki w podejmowaniu decyzji dotyczących drzew. Zna główne gatunki grzybów rozkładających drewno i ich wpływ na ryzyko upadku drzewa lub jego części. Potrafi określić obecność głównych gatunków chronionych związanych z drzewami

Program kursu inspiruje się analogicznymi kursami w innych krajach przy uwzględnieniu polskiej specyfiki i zebranych w Polsce doświadczeń. W szczególności jest on kompatybilny z programem szkolenia Inspektora Drzew (Baumkontrolleur) według niemieckich standardów FLL. Proponowana metodyka podstawowej diagnostyki drzew wykorzystuje ogólnodostępne narzędzia opracowane w ramach programu Drogi dla Natury, przetestowane podczas kilkudziesięciu szkoleń w całym kraju.

Kadrę szkolącą stanowią doświadczeni profesjonaliści – naukowcy, badacze, praktycy, m.in. współautorzy szkoleń i podręczników na temat diagnostyki, ochrony i pielęgnacji drzew.

Kurs jest skierowany do:

  • kurspracowników urzędów gmin i miast, starostw, urzędów marszałkowskich
  • zarządców zieleni miejskiej, cmentarzy, zakładów usług komunalnych
  • drogowców z zarządów dróg wszystkich szczebli
  • zarządców infrastruktury kolejowej
  • pracowników RDOŚ, biur Konserwatorów Zabytków
  • zarządzających nieruchomościami – spółdzielniami mieszkaniowymi, terenami prywatnymi i wojskowymi
  • jednostek ochrony przeciwpożarowej
  • arborystów, architektów krajobrazu, przyrodników
  • społeczników pragnących kompetentnie chronić drzewa

Kurs składa się z trzech szkoleń. Po ich ukończeniu uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu, który potwierdzi nabyte umiejętności dyplomem Certyfikowanego Inspektora Drzew. Uczestnicy kursów otrzymają drukowane materiały szkoleniowe, a przystępujący do szkolenia I – dodatkowo sondę do badania drzewa.

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem szkolenia, w innym miejscu niż obecny kurs, zachęcamy do przesłania swojego zainteresowania poprzez wypełnienie formularza (kliknij).

Opłata za poszczególne szkolenia: szkolenie I 450 zł, szkolenie II 800 zł, szkolenie III 800 zł
Opłata za egzamin: 500 zł
Podane ceny są kwotami netto. Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych, opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.

Jest to ostatni kurs za obecną cenę, w kolejnych edycjach jego koszt wzrośnie o ok. 10%.

Drugi i każdy kolejny uczestnik z tej samej instytucji otrzyma rabat w wysokości 20%.

ZE WZGLĘDU NA OSIĄGNIĘCIE LIMITU DOSTĘPNYCH MIEJSC ZAKOŃCZONO NABÓR NA KURS WE WROCŁAWIU

Najbliższy kurs odbędzie się we Wrocławiu w następujących terminach:
Szkolenie I - 20 listopada 2018r.
Szkolenie II - 11-12 grudnia 2018r. 
Szkolenie III - 22-23 stycznia 2019r. 

Egzamin odbędzie się w dniach 26-27 marca 2019r. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz regulamin szkoleń

 

Szkolenie I

Identyfikowanie drzew problemowych

 

więcej »

Szkolenie II

Diagnostyka drzew, charakterystyka grzybów rozkładających drewno oraz instrumentalne metody diagnostyki drzew

więcej »

 

Szkolenie III

Diagnozowanie problemów wpływających na stabilność drzew, z uwzględnieniem specyfiki gatunkowej, przegląd drzewa pod kątem występowania gatunków chronionych oraz omówienie przepisów ochrony drzew

więcej »