Kurs Certyfikowanego Inspektora Drzew

Certyfikowany Inspektor Drzew zna i umie stosować aktualne przepisy dotyczące ochrony, pielęgnacji i usuwania drzew. Potrafi przeprowadzać ocenę stanu drzewa metodą wizualną z użyciem prostych narzędzi oraz formułować zalecenia w zakresie pielęgnacji i poprawy bezpieczeństwa w otoczeniu drzew, a także nadzorować wynikające z tych zaleceń prace. Umie określić potrzeby badań specjalistycznych oraz wykorzystać ich wyniki w podejmowaniu decyzji dotyczących drzew. Zna główne gatunki grzybów rozkładających drewno i ich wpływ na ryzyko upadku drzewa lub jego części. Potrafi określić obecność głównych gatunków chronionych związanych z drzewami

Program kursu inspiruje się analogicznymi kursami w innych krajach przy uwzględnieniu polskiej specyfiki i zebranych w Polsce doświadczeń. W szczególności jest on kompatybilny z programem szkolenia Inspektora Drzew (Baumkontrolleur) według niemieckich standardów FLL. Proponowana metodyka podstawowej diagnostyki drzew wykorzystuje ogólnodostępne narzędzia opracowane w ramach programu Drogi dla Natury, przetestowane podczas kilkudziesięciu szkoleń w całym kraju.

Kadrę szkolącą stanowią doświadczeni profesjonaliści – naukowcy, badacze, praktycy, m.in. współautorzy szkoleń i podręczników na temat diagnostyki, ochrony i pielęgnacji drzew.

Kurs jest skierowany do:

  • kurspracowników urzędów gmin i miast, starostw, urzędów marszałkowskich
  • zarządców zieleni miejskiej, cmentarzy, zakładów usług komunalnych
  • drogowców z zarządów dróg wszystkich szczebli
  • zarządców infrastruktury kolejowej
  • pracowników RDOŚ, biur Konserwatorów Zabytków
  • zarządzających nieruchomościami – spółdzielniami mieszkaniowymi, terenami prywatnymi i wojskowymi
  • jednostek ochrony przeciwpożarowej
  • arborystów, architektów krajobrazu, przyrodników
  • społeczników pragnących kompetentnie chronić drzewa

Kurs składa się z trzech szkoleń. Po ich ukończeniu uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu, który potwierdzi nabyte umiejętności dyplomem Certyfikowanego Inspektora Drzew. Uczestnicy kursów otrzymają drukowane materiały szkoleniowe, a przystępujący do szkolenia I – dodatkowo sondę do badania drzewa.

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem szkolenia, w innym miejscu niż obecny kurs, zachęcamy do przesłania swojego zainteresowania poprzez wypełnienie formularza (kliknij).

Opłata za poszczególne szkolenia: szkolenie I 500 zł, szkolenie II 880 zł, szkolenie III 880 zł
Opłata za egzamin: 550 zł
Podane ceny są kwotami netto. Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych, opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.

Drugi i każdy kolejny uczestnik z tej samej instytucji otrzyma rabat w wysokości 20%.

 

Aktualny nabór prowadzony jest na kursy w Gdańsku oraz Warszawie. Kurs odbędzie się w następujących terminach:

GDAŃSK:
I szkolenie - 5 czerwca 2019
II szkolenie - 4-5 września 2019
III szkolenie - 9-10 października 2019
Egzamin - listopad 2019

WARSZAWA:
I szkolenie - 6 czerwca 2019
II szkolenie - 18-19 września 2019
III szkolenie - 16-17 października 2019
Egzamin - listopad 2019

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz regulamin szkoleń

 

Szkolenie I

Identyfikowanie drzew problemowych

 

więcej »

Szkolenie II

Diagnostyka drzew – identyfikacja grzybów rozkładających drewno, metody zarządzania i ograniczania ryzykiem w otoczeniu drzew, instrumentalne metody diagnostyki drzew

więcej »

 

Szkolenie III

Diagnostyka drzew – specyfika gatunkowa, identyfikacja gatunków chronionych, podstawy prawne

więcej »