KURS CERTYFIKOWANEGO INSPEKTORA DRZEW

Instytut Drzewa od 2015 prowadzi Kurs Certyfikowanego Inspektora Drzew, który ma na celu przygotować uczestników do przeprowadzenia samodzielnej inspekcji stanu i stabilności drzew rosnących pojedynczo lub w grupie, z wykorzystaniem oceny wizualnej, prostych narzędzi oraz arkuszy diagnostycznych. Do tej pory w Polsce blisko 500 osób z sukcesem zakończyło proces certyfikacji w ramach kursu CID.  Kurs przeznaczonych jest dla pracowników organów administracji i innych osób odpowiadających za stan drzew i bezpieczeństwo w ich otoczeniu.

Instytut także oferuje szkolenia tematyczne dla samorządów, instytucji publicznych i organizacji. Mogą one dotyczyć wszelkich kwestii pozostających w zakresie kompetencji naszego zespołu. Zapraszamy do zapoznania się z tematami przeprowadzonych i proponowanych szkoleń. Nasi współpracownicy dysponują paletą nowoczesnych technik pozwalających na diagnozowanie drzew. Oferujemy także projektowanie systemów zarządzania drzewostanem dla samorządów i zarządców nieruchomości.

Cele Instytutu

 • Prowadzenie badań i gromadzenie najnowszej wiedzy dotyczącej funkcjonowania drzew w warunkach tworzonych przez człowieka
 • Tworzenie standardów i procedur w zakresie oceny ryzyka i postępowania z drzewami oraz wydawania decyzji administracyjnych
 • Rozpowszechnianie najlepszej wiedzy i dobrych praktyk postępowania z drzewami wśród profesjonalistów, zarządców nieruchomości, urzędników i innych osób odpowiadających za drzewa w przestrzeni publicznej
 • Kształtowanie pozytywnych postaw wobec drzew i rozpowszechnianie wiedzy o nich w społeczeństwie

Zespół

Twórcy Instytutu Drzewa to doświadczeni profesjonaliści, naukowcy, szkoleniowcy, autorzy publikacji. Swoją wiedzę i doświadczenia czerpią z własnej pracy zawodowej i naukowej, szkoleń odbywanych w różnych krajach, kontaktów z czołowymi specjalistami i naukowcami w Polsce i za granicą. Spotkaliśmy się i pierwszy raz współpracowaliśmy przy realizacji program ochrony alej „Drogi dla Natury”, prowadzonego przez Fundację EkoRozwoju z Wrocławia. Razem tworzyliśmy szkolenia i podręczniki. Doszliśmy do wniosku, że warto wspólnie pracować na rzecz drzew oferując nowe treści i wprowadzając nowe standardy postępowania. Tworzymy instytucję, która promuje dorobek innych ale tworzy też wartość dodaną – miejsce gdzie wiedza i praktyka na temat drzew mogą się spotkać i rozwijać dla dobra drzew i ludzi.

 

 • dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec – dyrektor Instytutu
 • Kamil Witkoś-Gnach – dyrektor zarządzający
 • dr Beata Pachnowska – członek zarządu ds. marketingu i zarządzania
 • Jerzy Stolarczyk – ekspert, wykładowca
 • dr inż. Marzena Suchocka – ekspert, wykładowca
 • Mariusz Krynicki – ekspert, wykładowca
 • Małgorzata Sawicka-Kurman – koordynator biura