Dziękujemy za zgłoszenia! Limit zapisów na konferencję został już wyczerpany.

Zapraszamy do udziału w konferencji wieńczącej międzynarodowy projekt TREE ASSESSOR realizowany w ramach programu ERASMUS +. Podczas konferencji podsumujemy efekty ponad dwuletniej pracy zespołu specjalistów i ekspertów z zakresu dendrologii, inspekcji oraz diagnostyki drzew z Łotwy, Węgier oraz Polski. W projekcie opracowano wytyczne do kształcenia osób zawodowo oceniających drzewa na poziomie podstawowym i zaawansowanym, a także wydano serię podręczników i syllabusów oraz opracowano platformę do samodzielnej nauki w zakresie oceny drzew. W ramach konferencji członkowie zespołu uczestniczącego w projekcie opowiedzą o swojej pracy w ramach projektu oraz zaprezentują osiągnięte rezultaty. 


Termin: 17 marca 2022, godz. 9:00-15:30
Miejsce: Wrocław. Hotel Park Plaza

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona

Informacje dodatkowe:

 • wydarzenie bezpłatne
 • Uczestnicy otrzymają materiały drukowane - wybranie publikacje przygotowane w Projekcie
 • Szczególnie zapraszamy osoby zajmujące się oceną drzew i zamawiających.

 

 


PROGRAM:

8:30 - 9:00 - Rejestracja uczestników
9:00 - 9:15 - Powitanie (Instytut Drzewa sp. z o.o. oraz Dobre Kadry. Centrum badawczo - szkoleniowe sp. z o.o.)
9:15 -10:00 -  Dlaczego TREE ASSESSOR? (zespół Instytutu Drzewa)

 • "Projekt ERASMUS + odpowiedzią na potrzeby rozwijającego się rynku oceny drzew"
 • "Kompetencje oceniających drzewa - inwentaryzacja,  inspekcja a diagnostyka"
 • "System kształcenia i certyfikacji w ocenie drzew"

10:00 - 10:30 - Przerwa kawowa

10:30 - 12:30 - Efekty projektu TREE ASSESSOR

 • "Przegląd rezultatów projektu Tree Assessor"
 • "Co powinniśmy wiedzieć o drzewach oceniając je?" ( dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec - Instytut Drzewa)
 • "Testy online dla uczących się oceniać drzewach" (Paulina Sanecka - Instytut Drzewa i Marek Prokopowicz - Dobre Kadry)
 • "How the Tree Assessor project can influence the Latvian tree assessment branch" (Andris Spaile - LKAB)*

12:30 - 13:15 - Lunch

13:15 - 14:45 - Podstawowa a zaawansowana ocena drzew - wybrane zagadnienia

 • "Instrumental urban tree assessment - indications for using different techniques" (Ferenc Divós - FAKOPP)*
 • Root stability evaluation - case studies" (Laszlo Bejo - University of Sopron)*

14:45 - 15:00 - Dyskusja, zakończenie konferencji

*wykład tłumaczony konsekutywnie (ENG - PL)

 

REGULAMIN WYDARZENIA

 

 

Konferencja realizowana ze wsparciem Funduszy Europejskich ERASMUS +

 


 

 

 

TREE ASSESSOR. PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU STANDARDÓW SZKOLEŃ DIAGNOSTÓW DRZEW W EUROPIE ŚRODKOWO- WSCHODNIEJ 2019-1-PL01-KA202-065670

 

Seminaria Projektu TREE ASSESSOR

Rozpoczynasz pracę na stanowisku wymagającym oceny drzew, zastanawiasz się nad rozpoczęciem pracy jako inspektor drzew, chcesz się zaangażować w proces administracyjny związany z drzewami lub po prostu interesujesz się drzewami i chcesz wiedzieć o nich więcej?

To seminarium jest dla Ciebie!

Jednodniowe seminarium jest skierowane m.in. do przedstawicieli samorządów, urzędów wydających decyzje o usuwaniu drzew, inspektorów drogowych, arborystów, pracowników parków krajobrazowych, służb ochrony przyrody i społeczników wykonujących obecnie lub planujących w przyszłości wykonywanie ocen drzew. Zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące oceny drzew oraz efekty projektu ERASMUS + TREE ASSSESSOR. W tym międzynarodowym projekcie opracowano wytyczne do kształcenia osób zawodowo oceniających drzewa na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Również wydano serię podręczników, które zostaną przekazane uczestnikom planowanych szkoleń.
Seminarium jest świetnym wstępem do kontynuacji procesu kształcenia w ramach kursu Certyfikowanego Inspektora Drzew.

Termin: 
22.03.2022 - Szczecin
23.03.2022 - Poznań
24.03.2022 - Łódź

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona

Wydarzenia bezpłatne


 

 


PROGRAM:

9:00-10:30 - Kim jest i jakie zadania ma oceniający drzewa - najnowsze wytyczne wg projektu ERASMUS+ TREE ASSESSOR
10:30-11:00 - Przerwa kawowa
11:00-12:30 - Podstawy biologii i biomechaniki drzew
12:30-13:30 - Lunch
13:30-15:00 - Podstawy oceny drzew