Podstawy oceny drzew

         

Rozpoczynasz pracę na stanowisku wymagającym oceny drzew, zastanawiasz się nad rozpoczęciem pracy jako inspektor drzew, chcesz się zaangażować w proces administracyjny związany z drzewami lub po prostu interesujesz się drzewami i chcesz wiedzieć o nich więcej?

To seminarium jest dla Ciebie!

Jednodniowe seminarium jest skierowane m.in. do przedstawicieli samorządów, urzędów wydających decyzje o usuwaniu drzew, inspektorów drogowych, arborystów, pracowników parków krajobrazowych, służb ochrony przyrody i społeczników wykonujących obecnie lub planujących w przyszłości wykonywanie ocen drzew. Zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące oceny drzew oraz efekty projektu ERASMUS + TREE ASSSESSOR. W tym międzynarodowym projekcie opracowano wytyczne do kształcenia osób zawodowo oceniających drzewa na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Również wydano serię podręczników, które zostaną przekazane uczestnikom planowanych szkoleń.
Seminarium jest świetnym wstępem do kontynuacji procesu kształcenia w ramach kursu Certyfikowanego Inspektora Drzew.

 

Program:

9:00-10:30 - Kim jest i jakie zadania ma oceniający drzewa - najnowsze wytyczne wg projektu ERASMUS+ TREE ASSESSOR
10:30-11:00 - Przerwa kawowa
11:00-12:30 - Podstawy biologii i biomechaniki drzew
12:30-13:30 - Lunch
13:30-16:00 - Podstawy oceny drzew

Koszt udziału: bezpłatne (prowadzone w ramach Projektu ERASMUS+)

Termin: 
22.03.2022 - Szczecin
23.03.2022 - Poznań
24.03.2022 - Łódź

 

 

 

 

 


O PROJEKCIE

Celem projektu jest poprawa jakości oraz zwiększenie efektywności i skuteczności działania w zakresie szkolenia zawodowego osób zaangażowanych w diagnozowanie drzew poprzez opracowanie kompleksowego programu szkoleniowego i materiałów dydaktycznych z zakresu diagnostyki drzew (ocena drzewa), a także standardów szkolenia i oceny zdobytej wiedzy i umiejętności. Opracowany w zespole ekspertów z 3 krajów partnerskich (Polska, Łotwa, Węgry) zestaw standardów szkolenia diagnostów drzew (oceniających drzewa), materiały dla trenerów, podręczniki i narzędzia do samooceny na poziomie podstawowym i zaawansowanym będą wyjątkową ofertą dla arborystów w Europie.

Tytuł projektu:  Partnerstwo na rzecz rozwoju standardów szkoleń diagnostów drzew w Europie środkowo- wschodniej 2019-1-PL01-KA202-065670
Czas trwania projektu: 28 miesięcy (01-09-2019 do 21.12.2021)
Cel trwania projektu: Poprawa jakości oraz zwiększenie efektywności i skuteczności działania w zakresie szkolenia zawodowego osób zaangażowanych w diagnozowanie drzew
Rezultaty: Kompleksowy program szkoleniowy i materiały dydaktyczne z zakresu diagnostyki drzew (ocena drzewa) w 4 językach
Współpraca międzynarodowa: Polska, Łotwa, Węgry