"Ocena, cięcia i pielęgnacja młodych drzew"

 

Skuteczność nowych nasadzeń zależy przede wszystkim od jakości materiału szkółkarskiego oraz odpowiedniej opieki i zabiegów po ich posadzeniu. W ostatnich latach w naszych miastach i przy drogach pojawiło się wiele nowych nasadzeń. Aby mogły dojrzeć i pełnić rolę jako element zielonej infrastruktury muszą być objęte fachową opieką. Szkolenie rozpoczniemy od prezentacji zaleceń jakościowych jakimi nowe nasadzenia powinny się charakteryzować. Przedstawimy podstawowe cechy diagnostyczne, charakterystyczne dla młodych drzew, opowiemy o tym jak im zapobiegać i ograniczać negatywny wpływ na dalszy rozwój. Główną część szkolenia poświęcimy pielęgnacji oraz cięciom formującym w oparciu o Standard Cięcia i Pielęgnacji Drzew. Podczas ćwiczeń terenowych zaprezentujemy na wybranych drzewach proces tworzenia korony docelowej.

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zlecaniem i nadzorem nowych nasadzeń, wykonawców zajmujących się cięciem i pielęgnacją drzew, inspektorów zieleni i certyfikowanych inspektorów drzew.

Szkolenie poprowadzą Rafał Wodzicki oraz Kamil Witkoś–Gnach

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają Standard Cięcia i Pielęgnacji Drzew.

Program szkolenia:

9:00-10:00 - cechy diagnostyczne i ich znaczenie dla funkcjonowania młodych drzew
10:00-11:00 - podstawowe zasady pielęgnacji młodych drzew
11:00-11:30 - przerwa
11:30-12:30 - cięcia formujące młodych drzew
12:30-13:30 - lunch
13:30-16:00 - ćwiczenia terenowe

Koszt udziału w szkoleniu: 500 zł netto (przy zapłacie min 70% ze środków publicznych opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23% - koszt brutto 578 zł). Dla absolwentów kursu CID: 400 zł netto (438zł brutto). Płatność na podstawie FV wystawionej w dniu szkolenia.

Termin szkolenia: 

Miejsce szkolenia: