Ok++ęadka projekt ochrony drzew

 

Projekt Ochrony Drzew w Procesie Inwestycyjnym


 

Publikacja autorstwa dr inż. Marzena Suchocka - wykładowca i ekspert Instytutu Drzewa, pracownik Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
Książka jest praktycznym przewodnikiem pomocnym w opracowaniu gospodarki drzewostanem w postaci Projektu Ochrony Drzew. W publikacji wyjaśniono co powoduje stres drzew w procesie inwestycyjnym, przedstawione zostały kryteria pomocne w kwalifikacji drzew do adaptacji lub usunięcia oraz zamieszczono sposoby określania zasięgu Strefy Ochronnej Drzewa. W publikacji zaproponowane zostało w jaki sposób prawidłowa ochrona drzew może być realizowana w różnych dokumentach projektowych. Książka zawiera unikatową, bardzo obszerną tabelę informującą o tolerancji drzew na czynniki stresowe dla każdego z zamieszczonych tam gatunków, w tym: ogólną tolerancję na wpływ robót budowlanych, tolerancję gatunkową na cięcia, uszkodzenia mechaniczne pnia, ciecia korzeni, zalewanie, zagęszczenie gleby, podwyższone pH.

Książka jest do nabycia w IGPIM, tel. (+48 22) 619 13 50, e-mail: igpim@igpim.pl