okladka_prawna_ochrona

Ochrona prawna drzew i krzewów poza lasami


Potrzeba wydania książki, którą czytacie, zrodziła się w trakcie pracy na rzecz drzew i zadrzewień, prowadzonej w Fundacji EkoRozwoju przez zespół programu Drogi dla Natury. Chcąc zapewnić Czytelnikom najwyższej jakości wiedzę, niżej podpisany poszedł z tą propozycją do Profesora Wojciecha Radeckiego i okazało się, że Profesor miał bardzo podobny pomysł. Szybko więc porozumieliśmy się i praca ruszyła. Wspólne dzieło panów Wojciecha Radeckiego i Adama Habudy powstało już ponad rok temu. Składam za nie autorom serdeczne podziękowanie. Dziękuję także za krytyczny przegląd tekstu recenzentom, którzy wnieśli wiele cennych uwag, a mianowicie panom: Pawłowi Pawlaczykowi, Mariuszowi Krynickiemu, Tomaszowi Biwo i Krzysztofowi Góreckiemu.

W momencie, kiedy mieliśmy książkę przygotowywać do druku, rozpoczęły się na dobre prace nad nowelizacją zapisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących drzew. Podjęliśmy więc decyzję o wstrzymaniu publikacji, spodziewając się, że w ciągu najwyżej roku nowe przepisy wejdą w życie i nasz tekst będzie wymagał aktualizacji. Tymczasem prace legislacyjne posuwały się nader powoli, mimo ciążącego nad nimi wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego zdecydowaliśmy się umieścić tę cenną książkę w Internecie. Niezależnie od tego, czy w bieżącym, pełnym politycznych wydarzeń, roku 2015 zapowiadana nowela zostanie uchwalona, proszę Czytelników o nadsyłanie na elektroniczny adres Wydawcy wszelkich uwag i sugestii, które pomogłyby ulepszyć przyszłe edycje.