Ok+éadka I str

 

Organizacja prac budowlanych na trenach zadrzewionych


 

Publikacja autorstwa dr inż. Marzena Suchocka - ekspert i wykładowca Instytutu Drzewa, pracownik Zakładu Kształtowania Zieleni, Szkoleń i Gospodarki Nieruchomościami IGPIM.

Książka zawiera praktyczny katalog rozwiązań umożliwiających ochronę drzew w trakcie wykonywania robót na placu budowy. Poza analizą przepisów dotyczących ochrony w publikacji podano techniczne wskazówki dotyczące inżynierskich oraz przyrodniczych zabiegów ochronnych. Zabiegi inżynierskie obejmują organizację ruchu na placu budowy, wyznaczanie stref ochronnych (SOD), sposób ich wyznaczania, budowy i oznaczania ogrodzeń ochronnych, zasady pracy w SOD (cięcia korzeni, w koronie, wykonywania wykopów otwartych i zastosowania technologii bezwykopowych), katalog budowy dróg tymczasowych dla różnych obciążeń, umacniania ścian wykopów, budowy ekranów korzeniowych, składowania materiałów budowlanych, i w razie takiej potrzeby wymiany gleby w systemie korzeniowym. Opisane zostały również zabiegi przyrodnicze obejmujące polowe metody sprawdzania stopnia zagęszczenia gleby, nawadniania, mikoryzowania, mulczowania, zapobiegania skutkom zmiany poziomu gruntu, zasady cieniowania koron oraz monitoringu w trakcie robót budowlanych w sąsiedztwie drzew. Publikacja zawiera ponadto opis metody wyceny utraty wartości drzew na skutek uszkodzenia systemu korzeniowego, pnia i korony (szkody częściowe i całkowite).

Książka jest do nabycia w IGPIM, tel. (+48 22) 619 13 50, e-mail: igpim@igpim.pl