Kamil Witkoś-Gnach

Arborysta, leśnik, dendrolog. Współpracownik program “Drogi dla Natury”. Ukończył studia leśne na Uniwersytecie w Aberdeen, w Wielkiej Brytanii, oraz liczne kursy specjalistyczne związane z diagnostyką drzew w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii, w tym między innymi: Profesjonalna Inspekcja Drzew (ang. Professional Tree Inspection), Obliczanie Ryzyka Związanego z Drzewami (ang. Quantified Tree Risk Assessment – QTRA), kursy kontroli drzew w Hamburskim Instytucie Arborystyki (Baumkontrolle seminar II, III) oraz Wspinaczki Drzewnej z zastosowaniem arborystycznych technik linowych. Jest również współautorem i redaktorem artykułów i publikacji na temat drzew w otoczeniu ludzi oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i brytyjskiego Towarzystwa Arborystycznego (ang. Arboricultural Association).