Jerzy Stolarczyk

Arborysta, specjalista w zakresie statyki drzew. Technik leśnictwa, członek Grupy Niezależnych Ekspertów Drzew (Independent Tree Expert Group) zajmującej się badaniami statyki drzew, certyfikowany European Tree Worker, od 1987 inspektor nadzoru w specjalności leczenie i pielęgnacja drzew (NOT SITO). Właściciel Wrocławskiej Szkoły Arborystyki wprowadzającej standardy zawodowe i szkoleniowe dla wykonawców. Od 25 lat prowadzi firmę arborystyczną. Wprowadzał w Polsce metody tensometryczne, od 2012 roku pracuje w metodologii ITEG – TSE. Autor ekspertyz stanu drzew i oceny statyki dla kilkuset drzew w całym kraju, w tym pomników przyrody. Wydawca podręczników dla arborystów. egzaminator certyfikacji European Treeworker w Polsce. Prowadzi szkolenia z zakresu diagnostyki specjalistycznej, pielęgnacji i zabezpieczania drzew. Wieloletni Współautor narzędzi i metodyki podstawowej diagnostyki drzew w programie Drogi dla Natury. Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.