Projektowanie i zalecenia w procesie nasadzeń drzew

Prowadzący: Małgorzata Martyka - architekt krajobrazu, dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec


PROGRAM:

9.00 - 11.00 Projektowanie nasadzeń drzew na terenach zurbanizowanych.

   • Możliwości i ograniczenia w projektowaniu nasadzeń drzew w mieście - Jak projektować, by zapewnić drzewom szanse na prawidłowy rozwój. Współpraca i koordynacja międzybranżowa, analiza potencjalnych zagrożeń.
   •  Omówienie składowych kompletnej dokumentacji projektowej.
   •  Warsztat projektowy
   • Proces uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji krok po kroku - O czym trzeba wiedzieć i co bywa pomocne?
   • Study case wybranych projektów- Wgląd w kompletne dokumentacje. Analiza przypadków.

11:00 - 13:00 - Zalecenia oraz kontrola jakości w sadzeniu drzew w oparciu o Europejskie Standardy Sadzenia Drzew

13:00 - 14:00 - Przerwa na lunch

14.00 -15.00 Procedury odbiorowe nasadzeń. Ustalenia projektowe dalszej pielęgnacji i gwarancji -

   • Nadzór autorski a procedura odbiorowa. Jakie ustalenia pielęgnacyjne i gwarancyjne warunkują dalszy prawidłowy rozwój nasadzeń.

15.00-16.00 Wyjście terenowe (case study)


OPŁATY:

 • 600,00zł netto
 • Dla absolwentów CID zniżka 10%

Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych, opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.