NAGRANIA ID ONLINE

W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym wykładów w ramach serii Instytut Drzew ONLINE udostępniamy Państwu możliwość odtworzenia wykładów z poszczególnych serii. W celu zakupu poszczególnych filmów należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zaznaczyć wybrane tytuły webinariów.

Koszt dostępu do pojedynczego nagrania to 60zł brutto. Dostęp jest aktywny przez trzy miesiące.

 

 


 

18.02.2021 Co trzeba wiedzieć o drzewach by lepiej je zrozumieć
Jak drzewa rosną, jak komunikują się i współpracują z otoczeniem, jak układają sobie relacje z grzybami – zwłaszcza tymi, które się drzewami żywią. Jak to jest, że drzewa mogą rosnąć na jednym miejscu setki lat i im się nie znudzi? Wykład jest odświeżeniem i poszerzeniem wiedzy z kursu CID
PROWADZĄCY: dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec
25.02.2021 Budowa i rodzaje rozwidleń w ocenie drzew.

Ostatnie lata badań naukowych dały nowe spojrzenie na budowę rozwidleń drzew. Podczas wydarzenia omówione zostaną elementy budowy rozwidleń oraz przedstawione zostaną główne ich rodzaje. Omówione zostanie zastosowanie tej wiedzy w praktyce inspekcji drzew.
PROWADZĄCY: Kamil Witkoś- Gnach

04.03.2021 Jak poznać jak się drzewo ma? Ocena witalności w cyklu życia drzewa.
Architektura drzewa jako wyraz jego witalności. Ocena witalności drzewa – skala Roloffa na tle innych metod, skąd się wzięła i jak ją stosować. Witalność drzew w kontekście ich fazy życia i czynników środowiskowych.
PROWADZĄCY: dr inż. Piotr Tyszko - Chmielowiec
11.03.2021 Drzewa pomnikowe (powoływanie - utrzymywanie - usuwanie ochrony).
Kto powołuje pomnik przyrody, kiedy, jak (procedury administracyjne oraz kto może złożyć wniosek o powołanie pomnika przyrody); kto za czyje środki i jak utrzymuje pomniki przyrody; przypadki znoszenia formy ochrony pomnikowej – z jakich powodów jest to możliwe, kto znosi formę ochrony pomnikowej, na czyj wniosek znosi się formę ochrony pomnikowej.
PROWADZĄCY: Mariusz Krynicki
18.03.2021 ABC Inwentaryzacji dendrologicznej
Z jakich części składa się drzewo, jak prawidłowo je mierzyć oraz znakować, co zrobić kiedy nie możemy oznaczyć gatunku drzewa, a także jak prawidłowo zaznaczyć drzewa na mapie? Na te pytania i inne wątpliwości związane z gromadzeniem podstawowych informacji o drzewach opowiemy podczas webinarium.
PROWADZĄCY: Mariusz Krynicki
25.03.2021 Stabilność i kondycja drzewa – nowe parametry w ocenie drzew.
Wraz z rozwojem systemów do zarządzania drzewami oraz powstającymi standardami, dotychczasowa wiedza jest porządkowana i strukturyzowana. Podczas wydarzenia omówione zostaną dwa kluczowe parametry w ocenie drzew – stabilność oraz kondycja. Zaprezentowane zostaną skale oceny poszczególnych parametrów wraz z przykładami.
PROWADZĄCY: Kamil Witkoś - Gnach
08.04.2021 Czym wyróżniają się drzewa-weterani? 
W trakcie wykładu zaprezentujemy charakterystykę drzew weteranów, opowiemy co je wyróżnia i jak je rozpoznać. PROWADZĄCY: Kamil Witkoś-Gnach
15.04.2021 Zdroworozsądkowe zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew weteranów. 
Opowiemy o głównych metodach związanych z opieką nad drzewami weteranami. Wskażemy jakie mogą być zagrożenia dla ich prawidłowego funkcjonowania oraz zaprezentujemy możliwe działania aby im przeciwdziałać. Webinarium odbędzie się w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski.
PROWADZĄCY: Vikki Bengtsson
22.04.2021 Zarządzanie drzewami weteranami w Hampstead Heath w Londynie
Hampstead Heath to jeden z najpopularniejszych i największych terenów zielonych Londynu, każdego roku odwiedzany przez miliony ludzi. Na tym obszarze zidentyfikowano ponad 800 drzew weteranów, a opieka nad nimi wymaga szczególnej uwagi. David Humphries oraz Alasdair Nicoll podczas webinarium podzielą się swoim doświadczeniem w opiece nad drzewami weteranami na tym obszarze. Webinarium odbędzie się w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski.
PROWADZĄCY: David Humphries oraz Alasdair Nicoll
 
29.04.2021 Jak wykonywać prace na drzewach weteranach?
Reg Harris jako doświadczony i ceniony arborysta, miał okazję pracować na jednych z bardziej znanych drzew sędziwych i weteranów m. in. w Windsor Great Park czy Sherwood Forest. Jako jeden z pierwszych wykonywał cięcia wycofujące koronę (ang. retrenchment pruning). Podczas prezentacji Reg opowie o swoich doświadczeniach z ponad 30-letniej praktyki. Webinarium odbędzie się w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski.
PROWADZĄCY: Reg Harris
06.05.2021 Wycinka drzew a gatunki chronione

Co w przypadku gdy na wycinkę drzew nie jest wymagane zezwolenie? Jak powinna przebiegać wycinka drzewa w strefie ochronnej gatunku chronionego znajdującego się na innym drzewie. Kto, o co i do kogo zwraca się o wydanie stosownego zezwolenia w przypadku występowania gatunków chronionych? Jakie są obowiązki organu w procedurze wydawania zezwolenia na usunięcie drzew? Rola RDOŚ w procedurze wydawania zezwolenia na usunięcie drzew. Obowiązki posiadacza gruntu na którym znajduje się drzewo po uzyskaniu zezwolenia na jego usunięcie oraz jakie są obowiązki wykonawcy wycinającego drzewo.
PROWADZĄCY: Mariusz Krynicki

13.05.2021 Dlaczego drzewa są ważne dla ssaków?

Ssakami najczęściej zasiedlającymi drzewa są nietoperze. Dla większości gatunków tych zwierząt drzewa stanowią ważne i często jedyne schronienia letnie, a czasami także zimowe. Z tego względu ich utrata może istotnie negatywnie oddziaływać na populacje gatunków zamieszkujących dziuple. Inne grupy ssaków (np. popielice i myszarki) także wykorzystują drzewa jako kryjówki i źródło pokarmu. Podczas webinarium dr Joanna Furmankiewicz, chiropterolog, pracownik Zakładu Ekologii Behawioralnej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego opowie jakie gatunki ssaków są związane z drzewami oraz w jaki sposób drzewa są wykorzystywane przez te zwierzęta i jak sprawdzić czy drzewo jest zasiedlone przez ssaki.
PROWADZĄCY: dr Joanna Furmankiewicz

27.05.2021 Ornitofauna w diagnostyce drzew

W jaki sposób rozpoznać czy drzewo jest zasiedlone przez ptaki? Czy tylko gniazda są oznaką bytowania ptaków na drzewie? Małgorzata Pietkiewicz - doświadczony ornitolog, opowie nam o diagnostyce drzew w zakresie weryfikacji występowania ornitofauny.
PROWADZĄCY: Małgorzata Pietkiewicz

 

27.05.2021 Porosty nadrzewne ze szczególnym uwzględnieniem gatunków występujących w alejach przydrożnych

Ewa Romanow-Pękal - prezes Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa opowie o relacjach porostów z drzewami, o tym skąd się biorą oraz czy ich obecność szkodzi drzewom, a także jak rozpoznać poszczególne gatunki porostów nadrzewnych. Szczególnie skupi się na rozpoznawaniu gatunków chronionych charakterystycznych dla alej.
PROWADZĄCY: Ewa Romanow-Pękal

04.11.2021 Dlaczego ludzie boją się drzew?

Skąd u ludzi bierze się lęk przed drzewami? Czym różni się lęk od strachu? Co to jest dendrofobia?  W ramach wykładu dr Beata Pachnowska opowie o tym dlaczego w niektórych z nas tkwi obawa przed drzewami oraz czy jest ona rzeczywiście uzasadniona?

prowadzący: dr Beata Pachnowska
18.11.2021 Jak i co mówić o drzewach. Fakty i mity.
W czasie webinarium postaramy się rozwiać wszelkie mity dotyczące drzew - ich kondycji, biologii oraz potencjalnych zagrożeń. Jak jest prawda o drzewach?  
Czy życie drzew nadal jest "sekretne"? Jak mówić o drzewach aby nas słuchano?
prowadzący: dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

 

25.11.2021 Aktywnie na rzecz drzew
Jak rozmawiać w sytuacjach konfliktowych dotyczących drzew. Rola organizacji pozarządowych w procesach inwestycyjnych. Argumenty i podstawy prawne w celu ochrony drzew
Jak rozmawiać z urzędnikami, inwestorami, wykonawcami oraz społeczeństwem na temat drzew
prowadzący: Paulina Sanecka i Mariusz Krynicki
02.12.2021 Hormony roślinne i ich wpływ na funkcjonowanie drzew

Czym są i jakie funkcje w roślinie pełnią hormony? Wykład jest rozwinięciem prelekcji wygłoszonej na Kongresie Diagnostyki Drzew w Białowieży, w której skoncentrowano się przede wszystkim na roli auksyn i cytokinin. Tym razem szczególna uwaga zostanie zwrócona na gibereliny, kwas abscysynowy i etylen. Gdzie są syntetyzowane, jak działają, w jakich procesach odgrywają kluczowa rolę, jak wiedza o hormonach wykorzystywana jest w praktyce – na te pytania znajdą Państwo odpowiedź w proponowanym referacie.
PROWADZĄCY: dr hab. Marzenna Guzicka

09.12.2021 Jak drzewo przeżywa stres środowiskowy: komórka - organizm

Co to jest stres? Jakie wyróżniamy typy stresu? Poznamy czynniki wpływające na stres u roślin oraz reakcje komórek roślinnych a także całych organizmów. Czy rośliny (w tym drzewa) mogą zaadaptować się lub zaaklimatyzować do długotrwałego stresu? 
PROWADZĄCY: dr inż. Tatiana Swoczyna

 

16.12.2021 Składniki mineralne w odżywianiu się drzew

Podstawowe funkcje składników mineralnych: makro- i mikroelementy oraz pierwiastki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania roślin. Pobieranie i transport. Nawożenie drzew.
PROWADZĄCY: dr inż. Janusz Mazurek

13.01.2022 Sadzonki i młode drzewa w szkółkach

Podczas webinarium opowiemy o procesie szkółkowania sadzonek, jak przebiega i jak wpływa na roślinę. Dowiemy się czym powinna się charakteryzować prawidłowo szkółkowana sadzonka oraz na co w szczególności zwrócić uwagę w procesie szkółkowania. Porozmawiamy także o sposobach rozmnażania drzew, uprawie oraz o specyfikacji i parametrach jakościowych. Opowiemy o doborze gatunków z uwzględnieniem siedliska: jakie drzewa nadają się do centrum miasta a jakie sadzić przy drogach?
PROWADZĄCY: Katarzyna Rokita

 

20.01.2022 Sadzenie i pielęgnacja młodych drzew

W ramach wykładu opowiemy o tym jak weryfikować jakość materiału szkółkarskiego, a następnie jak pod kątem technicznym prawidłowo wykonać nowe nasadzenia w trudnych warunkach gleb antropogenicznych. Dowiemy się jak przygotować glebę oraz jak pielęgnować młode drzewa w pierwszych latach po posadzeniu. Podczas webinarium zaprezentowana zostanie technika sadzenia młodych drzew przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w trudnych warunkach gleb ubitych.
PROWADZĄCY: Tomasz Maksym

27.01.2022 Przesadzanie drzew dojrzałych i starych

Obecnie coraz częściej wykonuje się zabiegi przesadzania drzew dojrzałych. W ramach wykładu dowiemy się jak wygląda proces przesadzania dużych drzew krok po kroku. Opowiemy o tym jak przygotować drzewo do tego procesu oraz jak wygląda pielęgnacja drzew po przesadzeniu. Dlaczego niektóre drzewa wymagają podparcia i w jaki sposób je się wykonuje?Jakie są koszty takiej usługi przesadzania dojrzałych drzew oraz które gatunki drzew lepiej znoszą takie zabiegi.
PROWADZĄCY: Jan Szymański