NAGRANIA ID ONLINE

W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym wykładów w ramach serii Instytut Drzew ONLINE udostępniamy Państwu możliwość odtworzenia wykładów z poszczególnych serii. W celu zakupu poszczególnych filmów należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zaznaczyć wybrane tytuły webinariów.

Koszt dostępu do pojedynczego nagrania to 60zł brutto. Dostęp jest aktywny przez trzy miesiące.

 

 


 

18.02.2021 Co trzeba wiedzieć o drzewach by lepiej je zrozumieć
Jak drzewa rosną, jak komunikują się i współpracują z otoczeniem, jak układają sobie relacje z grzybami – zwłaszcza tymi, które się drzewami żywią. Jak to jest, że drzewa mogą rosnąć na jednym miejscu setki lat i im się nie znudzi? Wykład jest odświeżeniem i poszerzeniem wiedzy z kursu CID
PROWADZĄCY: dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec
25.02.2021 Budowa i rodzaje rozwidleń w ocenie drzew.

Ostatnie lata badań naukowych dały nowe spojrzenie na budowę rozwidleń drzew. Podczas wydarzenia omówione zostaną elementy budowy rozwidleń oraz przedstawione zostaną główne ich rodzaje. Omówione zostanie zastosowanie tej wiedzy w praktyce inspekcji drzew.
PROWADZĄCY: Kamil Witkoś- Gnach

04.03.2021 Jak poznać jak się drzewo ma? Ocena witalności w cyklu życia drzewa.
Architektura drzewa jako wyraz jego witalności. Ocena witalności drzewa – skala Roloffa na tle innych metod, skąd się wzięła i jak ją stosować. Witalność drzew w kontekście ich fazy życia i czynników środowiskowych.
PROWADZĄCY: dr inż. Piotr Tyszko - Chmielowiec
11.03.2021 Drzewa pomnikowe (powoływanie - utrzymywanie - usuwanie ochrony).
Kto powołuje pomnik przyrody, kiedy, jak (procedury administracyjne oraz kto może złożyć wniosek o powołanie pomnika przyrody); kto za czyje środki i jak utrzymuje pomniki przyrody; przypadki znoszenia formy ochrony pomnikowej – z jakich powodów jest to możliwe, kto znosi formę ochrony pomnikowej, na czyj wniosek znosi się formę ochrony pomnikowej.
PROWADZĄCY: Mariusz Krynicki
18.03.2021 ABC Inwentaryzacji dendrologicznej
Z jakich części składa się drzewo, jak prawidłowo je mierzyć oraz znakować, co zrobić kiedy nie możemy oznaczyć gatunku drzewa, a także jak prawidłowo zaznaczyć drzewa na mapie? Na te pytania i inne wątpliwości związane z gromadzeniem podstawowych informacji o drzewach opowiemy podczas webinarium.
PROWADZĄCY: Mariusz Krynicki
25.03.2021 Stabilność i kondycja drzewa – nowe parametry w ocenie drzew.
Wraz z rozwojem systemów do zarządzania drzewami oraz powstającymi standardami, dotychczasowa wiedza jest porządkowana i strukturyzowana. Podczas wydarzenia omówione zostaną dwa kluczowe parametry w ocenie drzew – stabilność oraz kondycja. Zaprezentowane zostaną skale oceny poszczególnych parametrów wraz z przykładami.
PROWADZĄCY: Kamil Witkoś - Gnach
08.04.2021 Czym wyróżniają się drzewa-weterani? 
W trakcie wykładu zaprezentujemy charakterystykę drzew weteranów, opowiemy co je wyróżnia i jak je rozpoznać. PROWADZĄCY: Kamil Witkoś-Gnach
15.04.2021 Zdroworozsądkowe zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew weteranów. 
Opowiemy o głównych metodach związanych z opieką nad drzewami weteranami. Wskażemy jakie mogą być zagrożenia dla ich prawidłowego funkcjonowania oraz zaprezentujemy możliwe działania aby im przeciwdziałać. Webinarium odbędzie się w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski.
PROWADZĄCY: Vikki Bengtsson
22.04.2021 Zarządzanie drzewami weteranami w Hampstead Heath w Londynie
Hampstead Heath to jeden z najpopularniejszych i największych terenów zielonych Londynu, każdego roku odwiedzany przez miliony ludzi. Na tym obszarze zidentyfikowano ponad 800 drzew weteranów, a opieka nad nimi wymaga szczególnej uwagi. David Humphries oraz Alasdair Nicoll podczas webinarium podzielą się swoim doświadczeniem w opiece nad drzewami weteranami na tym obszarze. Webinarium odbędzie się w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski.
PROWADZĄCY: David Humphries oraz Alasdair Nicoll
 
29.04.2021 Jak wykonywać prace na drzewach weteranach?
Reg Harris jako doświadczony i ceniony arborysta, miał okazję pracować na jednych z bardziej znanych drzew sędziwych i weteranów m. in. w Windsor Great Park czy Sherwood Forest. Jako jeden z pierwszych wykonywał cięcia wycofujące koronę (ang. retrenchment pruning). Podczas prezentacji Reg opowie o swoich doświadczeniach z ponad 30-letniej praktyki. Webinarium odbędzie się w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski.
PROWADZĄCY: Reg Harris
06.05.2021 Wycinka drzew a gatunki chronione

Co w przypadku gdy na wycinkę drzew nie jest wymagane zezwolenie? Jak powinna przebiegać wycinka drzewa w strefie ochronnej gatunku chronionego znajdującego się na innym drzewie. Kto, o co i do kogo zwraca się o wydanie stosownego zezwolenia w przypadku występowania gatunków chronionych? Jakie są obowiązki organu w procedurze wydawania zezwolenia na usunięcie drzew? Rola RDOŚ w procedurze wydawania zezwolenia na usunięcie drzew. Obowiązki posiadacza gruntu na którym znajduje się drzewo po uzyskaniu zezwolenia na jego usunięcie oraz jakie są obowiązki wykonawcy wycinającego drzewo.
PROWADZĄCY: Mariusz Krynicki

13.05.2021 Dlaczego drzewa są ważne dla ssaków?

Ssakami najczęściej zasiedlającymi drzewa są nietoperze. Dla większości gatunków tych zwierząt drzewa stanowią ważne i często jedyne schronienia letnie, a czasami także zimowe. Z tego względu ich utrata może istotnie negatywnie oddziaływać na populacje gatunków zamieszkujących dziuple. Inne grupy ssaków (np. popielice i myszarki) także wykorzystują drzewa jako kryjówki i źródło pokarmu. Podczas webinarium dr Joanna Furmankiewicz, chiropterolog, pracownik Zakładu Ekologii Behawioralnej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego opowie jakie gatunki ssaków są związane z drzewami oraz w jaki sposób drzewa są wykorzystywane przez te zwierzęta i jak sprawdzić czy drzewo jest zasiedlone przez ssaki.
PROWADZĄCY: dr Joanna Furmankiewicz

27.05.2021 Ornitofauna w diagnostyce drzew

W jaki sposób rozpoznać czy drzewo jest zasiedlone przez ptaki? Czy tylko gniazda są oznaką bytowania ptaków na drzewie? Małgorzata Pietkiewicz - doświadczony ornitolog, opowie nam o diagnostyce drzew w zakresie weryfikacji występowania ornitofauny.
PROWADZĄCY: Małgorzata Pietkiewicz

 

27.05.2021 Porosty nadrzewne ze szczególnym uwzględnieniem gatunków występujących w alejach przydrożnych

Ewa Romanow-Pękal - prezes Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa opowie o relacjach porostów z drzewami, o tym skąd się biorą oraz czy ich obecność szkodzi drzewom, a także jak rozpoznać poszczególne gatunki porostów nadrzewnych. Szczególnie skupi się na rozpoznawaniu gatunków chronionych charakterystycznych dla alej.
PROWADZĄCY: Ewa Romanow-Pękal