GRZYBY BYTUJĄCE NA DRZEWACH

Prowadzenie: dr Anna Kujawa, dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

 • 27.02.2023, WROCŁAW: ul. Świętego Wincentego, 25 A, EkoCentrum
 • Czas trwania: 9:30 - 16:30

Całodniowe szkolenie poświęcone grzybom występującym na drzewach. Omówione zostaną grzyby mające wpływ na funkcjonowanie drzew ( saproby, grzyby pasożytnicze oraz grzyby mykoryzowe). Dowiemy się jak rozpoznawać owocniki, jak je dokumentować oraz i jaki wpływ na stabilność i kondycję mają poszczególne gatunki. Odbędą się także ćwiczenia praktyczne z zakresu rozpoznawania gatunków grzybów. Zagadnienia uzupełniające uwzględnią temat bioróżnorodności w obrębie drzewa, w którym grzyby odgrywają istotną role w tworzeniu siedlisk i holobiontów.


OPŁATY:

 • 550,00 zł netto (676,50 brutto)
 • Dla absolwentów CID zniżka 10%

Koszty nie obejmują wyżywienia (obiadu). Organizator zapewnia kawę, herbatę, napoje oraz przekąski w trakcie przerw kawowych.


HARMONOGRAM:

MODUŁ I (9:30 - 13:30)

 • Wprowadzenie
 • Rola grzybów w przyrodzie
 • Rozkład drewna, rodzaje i dynamika. Obrona drzew, warunki wzrostu oraz cechy grzybów.
 • Owocniki: jak reagować na widoczne owocniki, dokumentacja oraz przegląd wybranych gatunków.
 • Study cases: przegląd przypadków. Ocena wpływu prezentowanych gatunków na kondycję i stabilność drzew.
 • Zajęcia praktyczne. Rozpoznawanie gatunków.

PRZERWA (13:30 - 14:30)

MODUŁ IV (14:30 - 16:30)

 • Drzewa jako wyspa bioróżnorodności.
 • Mikrosiedliska, holobionty.
 • Zielona infrastruktura a zieleń urządzona.

Szkolenie obejmuje 8h szkoleniowych.

 

Regulamin szkolenia


O PROWADZĄCYCH:

dr Anna Kujawa - Biolożka, mykolożka. Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. W latach 2014-2016 członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Absolwentka biologii na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku biologia środowiskowa. Rozprawę doktorską pt. " Grzyby wielkoowocnikowe zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego" obroniła na Uniwesytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1987 - 2022 pracownik Instytutu Środowiska Rolniczego, PAN w Poznaniu. Autorka ponad 200 opracowań o grzybach, roślinach naczyniowych, zadrzewieniach śródpolnych i pasach kwietnych- artykułów naukowych, popularno-naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach i podręcznikach. W latach 2018-2021 redaktor tematyczny w czasopiśmie Acta Mycologica. Od 2012 roku członek redakcji Przeglądu Przyrodniczego. Badaczka różnorodności grzybów w Polsce, zagrożeń i ich ochrony.

dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec - Arborysta, przyrodnik, pasjonat drzew. Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Drzewa, współpracownik Fundacji EkoRozwoju. Inicjator i lider krajowego programu ochrony drzew przydrożnych „Drogi dla Natury”, autor podręczników i wykładowca. Absolwent wydziałów leśnych SGGW w Warszawie i Virginia Tech w Blacksburgu (Wirginia, USA). Kursy specjalistyczne: Professional Tree Inspection (Arboricultural Association), Quantified Tree Risk Assessment (QTRA), Baumkontrolle (Institut fuer Baumpflege).