Diagnostyka Instrumentalna Drzew - metody, ograniczenia, specyfikacja prac

Prowadzący: Jerzy Stolarczyk, Kamil Witkoś-Gnach


CEL I OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie jest dedykowane przedstawicielom instytucji publicznych, zarówno tym, które posiadają własne narzędzia i instrumenty do diagnostyki drzew, jak i tym, którzy zlecają takie badania. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu diagnostyki instrumentalnej drzew na podstawie Europejskiego Standardu Oceny Drzew. Szkolenie ma na celu zwiększenie poprawności i skuteczności stosowania diagnostyki instrumentalnej w ocenie i monitorowaniu stanu drzew.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie:

 • Znać główne metody diagnostyki drzew, określać ich możliwości i ograniczenia.
 • Zrozumieć, kiedy badania diagnostyczne są uzasadnione i jakie są ich ograniczenia.
 • Analizować dostarczone wyniki badan instrumentalnych (np. w ekspertyzach) oraz ich interpretacje w kontekście zlecenia, ogólnej oceny drzewa oraz wniosków i zaleceń.
 • Weryfikować wyniki badań, by upewnić się, że są zgodne z oczekiwaniami.

Program obejmuje prezentacje, sesje warsztatowe oraz studia przypadków. Uczestnicy będą zachęcani do aktywnego udziału i zadawania pytań.


OPŁATY:

 • 800,00zł netto
 • Dla absolwentów CID zniżka 10%

Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych, opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.


ZAGADANIENIA:

Moduł 1: Badanie ubytków w drzewach

 • Metodyka: Przedstawienie narzędzi i technik używanych do diagnozowania ubytków w drzewach, włączając w to badania przy użyciu tomografów, wiertarek oporowych i metod wizualnych. Omówienie procedur i protokołów badawczych.
 • Ograniczenia: Zrozumienie ograniczeń poszczególnych metod diagnostyki oraz sytuacji, w których nie są one skuteczne.
 • Jak poprawnie wykonać badanie: Praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania, wykonywania i dokumentowania badań.

Moduł 2: Badanie stabilności drzew w gruncie

 • Metodyka: Omówienie różnych technik służących do oceny stabilności drzew w gruncie (statyczny test obciążeniowy oraz badanie dynamiczne). Wyjaśnienie, jakie aspekty wpływają na stabilność drzewa.
 • Ograniczenia: Poznanie ograniczeń badań oraz sytuacji, w których ocena stabilności w gruncie jest niezbędna.
 • Zasadność badań: Wyjaśnienie, kiedy badania stabilności drzew w gruncie są uzasadnione i jakie korzyści wynikają z takich badań.
 • Jak poprawnie wykonać badanie: Praktyczne wskazówki odnośnie poprawnego montażu przyrządów i wyboru narzędzi.

Moduł 3: Zlecanie i weryfikacja wyników badań

 • Przygotowanie Specyfikacji: Wyjaśnienie, jak prawidłowo przygotować specyfikację dla badań diagnostycznych drzew. Omówienie istotnych punktów, które powinny być uwzględnione, takie jak zakres prac, cele, kryteria oceny, terminy, wymagane kwalifikacje wykonawców i standardy jakości.
 • Zlecanie Badań: Procedura związana z wyborem drzew do badań diagnostycznych drzew.
 • Weryfikacja Badań: Wyjaśnienie znaczenia weryfikacji wyników badań drzew i sposobów na dokładne sprawdzenie i ocenę raportów diagnostycznych.