Cięcia drzew a ochrona gatunków chronionych. Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym na terenach zieleni.

Szkolenie dla wykonawców prac na terenach zieleni, w tym prac na drzewach oraz osób zlecających lub kontrolujących prace.

W ramach szkolenia poruszymy tematy ochrony gatunkowej organizmów w kontekście konserwacji zieleni oraz poznamy zasady dotyczące formowania drzew młodych oraz cięć w koronie drzew dojrzałych, pod kątem sposobu cięcia, miejsc cięcia i dopuszczalnej skali cięcia, ze zwróceniem uwagi na kwestie ochrony gatunkowej zwierząt. Szkolenie jest skierowane do firm pracujących jako podwykonawcy dla Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Termin: 30.03.2022
Czas trwania szkolenia: 9:00- 14:30
Miejsce: Park Zachodni we Wrocławiu (zajęcia terenowe)

Start: ul. Pałucka, Wrocław.
Kod miejsca: 4XMG+FV9 Wrocław https://goo.gl/maps/TFsquBViCeqHdyGp6

Cena szkolenia: za osobę 300 zł + vat*
*przy zapłacie min. 70% ze środków publicznych zwolnienie przedmiotowe z vat, w innych przypadkach vat 23%

W cenie: przygotowanie i przeprowadzenie zajęć, wydanie zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu.
Cena nie uwzględnia: cateringu, kosztów dowozu uczestników na warsztaty w terenie.


PROWADZĄCY: 

Marcin Kadej – dr hab. inż., prof. UWr, nauczyciel akademicki, dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się m.in. biologią konserwatorską, ochroną bioróżnorodności,
ekologią oraz wyceną i oceną zasobów przyrodniczych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, ekspertem Polskiego Komitetu Krajowego IUCN, członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy RDOŚ we Wrocławiu, z-cą przewodniczącego Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Jerzy Stolarczyk – jeden z najbardziej doświadczonych arborystów w Polsce – ponad 40 lat zajmujący się drzewami, ekspert diagnostyki instrumentalnej drzew, European Tree Worker, współautor Standardu Cięć i Pielęgnacji Drzew (FER, 2021), prowadzi Wrocławską Szkołę Arborystyki –ośrodek certyfikacji ETW EAC, ekspert Instytutu Drzewa.

Rafał Wodzicki – mgr inż. arch. kraj., właściciel firmy niwaki.com.pl, specjalizujący się w cięciach drzew młodych oraz cięciach specjalistycznych i formowaniu drzew i krzewów, członek zarządu Polskiej Asocjacji Bonsai i Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, współautor Standardu Cięć i Pielęgnacji Drzew (FER, 2021).