jak-chronic-drzewa

Jak dbać o drzewa. Dobre praktyki ochrony zadrzewień


Książka jest przeznaczona dla tych, którym leży na sercu los drzew, a więc przede wszystkim pracowników samorządów, zarządów dróg oraz wszelkich zarządców nieruchomości mających drzewa pod opieką. Jej adresatami są także ludzie kochający drzewa, którzy pragną działać dla ich zachowania. Obie grupy odbiorców znajdą w książce liczne inspiracje.

Zbiera ona bowiem doświadczenia blisko siedmiu lat działań dla ochrony alej prowadzonych przez Fundację EkoRozwoju, a czerpie zwłaszcza z plonu projektu „Drogi dla Natury – kampanie na rzecz zadrzewień”. Jest on częścią ogólnopolskiego programu „Drogi dla Natury”.

W pierwszym rozdziale Krzysztof Worobiec, pionier ochrony alej, opowiada o ich bogatej historii. Wskazuje, że przez ostatnie dwa–trzy stulecia drzewa przydrożne na ziemiach polskich pozostawały pod ochroną państwa i cieszyły się szacunkiem ludności. Z kolei przez dwie minione dekady aleje wiele ucierpiały, ale od kilku lat jest im przywracana należna ranga.

Rozdział drugi kierujemy szczególnie do pracowników urzędów gmin i zarządców nieruchomości. Najpierw Kamil Witkoś-Gnach i Jakub Józefczuk przedstawiają przetestowaną w projekcie metodykę planowania rozwoju sieci zadrzewieniowej poprzez sporządzanie tzw. programów zadrzewieniowych, a w części drugiej rozdziału dr inż. Marzena Suchocka zapoznaje czytelników z koncepcją zarządzania drzewostanem – powszechną na Zachodzie, ale dopiero raczkującą w Polsce. Jest to sposób na efektywne kosztowo utrzymanie pięknych, zdrowych i bezpiecznych drzew.

W trzecim rozdziale zebraliśmy przykłady praktyk ochrony drzew, obejmujące zarówno działania w gminach, jak i efekty aktywności obywatelskiej wspierającej władze w dbałości o drzewa. Przedstawiamy także przykłady skutecznego poprawiania bezpieczeństwa ruchu bez ich wycinania. Ten rozdział kierujemy w równej mierze do samorządowców i społeczników.

W czwartym rozdziale Katharina Brückmann z niemieckiej organizacji ekologicznej BUND zarysowuje sukcesy, dylematy i wyzwania ochrony alej w Meklemburgii-Pomorzu – landzie, który w tej dziedzinie ma największe sukcesy wśród krajów związkowych. Poznajemy wdrażane tam rozwiązania, pozytywne efekty działań, ale zarysowujemy też problemy. Z podobnymi kwestiami wymagającymi szerokiego spojrzenia mamy lub będziemy mieli do czynienia w Polsce, więc warto poznać doświadczenia sąsiadów.

W ostatniej części podsumowujemy rezultaty projektu „Drogi dla Natury – kampanie na rzecz zadrzewień”. Przedstawiamy 24 gminy biorące udział w projekcie i omawiamy prowadzone w nich działania.

Pobierz książkę w formacie pdf