Szkolenie III

Diagnostyka drzew, charakterystyka grzybów rozkładających drewno, instrumentalne metody diagnostyki drzew oraz omówienie przepisów ochrony drzew.

Szkolenie dwudniowe

jesien_maleProgram szkolenia obejmuje:

  • Zapoznanie z głównymi gatunkami grzybów rozkładających drewno, z oceną ich wpływu na statykę drzew 
  • Metody zaawansowanej (instrumentalnej) diagnostyki drzew oraz interpretacja wyników
  • Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew, także w stanie bezlistnym
  • Omówienie i dyskusja wybranych problemów stosowania przepisów ochrony drzew (w tym pomników przyrody) w praktyce
  • Ćwiczenia terenowe z diagnostyki drzew i rekomendowania środków ograniczania ryzyka
  • Powtórzenie zagadnień poruszonych podczas kursu i przygotowanie do egzaminu

Koszt udziału w szkoleniu III: 880 zł
Opłata za egzamin: 550 zł
Podane ceny są kwotami netto. Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych, opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.

Drugi i każdy kolejny uczestnik z tej samej instytucji otrzyma rabat w wysokości 20%.

Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału w szkoleniu II i III będą miały osoby, które opłaciły cały kurs. W pozostałych przypadkach decyduje termin zgłoszenia. Osoby, dla których zabraknie miejsc, będą miały pierwszeństwo uczestnictwa w kolejnych edycjach kursu.

Terminy szkoleń: 
WROCŁAW:
Szkolenie III - 19-20 marca 2019r.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy 

Pobierz regulamin szkoleń

KRAKÓW: Szkolenie III - 9-10 kwietnia 2019r. (nabór zakończony)