Szkolenie III

Charakterystyka grzybów rozkładających drewno, omówienie wybranych przepisów ochrony drzew, w tym pomników przyrody, oraz wprowadzenie do instrumentalnych metod diagnostyki drzew

Szkolenie dwudniowe

jesien_maleProgram szkolenia obejmuje:

  • zapoznanie z głównymi gatunkami grzybów rozkładających drewno, które mają wpływ na statykę drzew, w tym praktyczne ćwiczenia z ich rozpoznawania
  • omówienie i dyskusja wybranych problemów stosowania przepisów ochrony drzew w praktyce, w tym pomników przyrody
  • omówienie metod zaawansowanej (instrumentalnej) diagnostyki drzew oraz interpretacja ich wyników
  • ćwiczenia terenowe z diagnostyki drzew i metod minimalizacji ryzyka z uwzględnieniem występowania grzybów rozkładających drewno
  • powtórzenie zagadnień poruszonych podczas kursu i przygotowanie do egzaminu

Koszt udziału w szkoleniu III: 800 zł*
Opłata za egzamin: 500 zł*

Drugi i każdy kolejny uczestnik z tej samej instytucji otrzyma rabat w wysokości 20%.

* Ceny netto
Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.

Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału w szkoleniu II i III będą miały osoby, które opłaciły cały kurs. W pozostałych przypadkach decyduje termin zgłoszenia. Osoby, dla których zabraknie miejsc, będą miały pierwszeństwo uczestnictwa w kolejnych edycjach kursu.

Terminy:

13-14.03.2018 - Wrocław
20-21.03.2018 - Kraków

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz regulamin szkolenia

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na szkolenie III:

Wybierz szkolenie*

Imię i nazwisko*

Instytucja

Stanowisko

Telefon*

Adres email*

Dane do faktury*

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd­nych do real­iza­cji pro­cesu realizacji kursu (zgod­nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jed­no­lity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

* Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu kursu Certyfikowanego Inspektora Drzew.