Szkolenie II

Diagnostyka drzew, rekomendowanie zabiegów zabezpieczających
oraz identyfikacja gatunków chronionych związanych z drzewami

Szkolenie dwudniowe

Program szkolenia obejmuje:

  • szkolenie_malediagnozowanie problemów wpływających na stabilność drzew, z uwzględnieniem specyfiki gatunkowej
  • metody ograniczania ryzyka w otoczeniu drzew - formułowanie zaleceń, nadzór i przyjmowanie prac
  • przegląd drzew pod kątem występowania gatunków chronionych
  • metody zarządzania drzewostanem
  • ćwiczenia terenowe z diagnostyki drzew i rekomendowania środków ograniczania ryzyka

Koszt udziału w szkoleniu II: 800 zł*
Opłata za egzamin: 500 zł*

Drugi i każdy kolejny uczestnik z tej samej instytucji otrzyma rabat w wysokości 20%.

* Ceny netto
Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.

Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału w szkoleniu II i III będą miały osoby, które opłaciły cały kurs. W pozostałych przypadkach decyduje termin zgłoszenia. Osoby, dla których zabraknie miejsc, będą miały pierwszeństwo uczestnictwa w kolejnych edycjach kursu.

Terminy szkoleń:

5-6.02.2018 - Wrocław
21-22.02.2018 - Kraków

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz regulamin szkolenia

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Wybierz szkolenie*

Imię i nazwisko*

Instytucja

Stanowisko

Telefon

Adres email*

Dane do faktury*

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd­nych do real­iza­cji pro­cesu realizacji kursu (zgod­nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jed­no­lity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

* Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu kursu Certyfikowanego Inspektora Drzew.