Szkolenie II

Diagnozowanie problemów wpływających na stabilność drzew, z uwzględnieniem specyfiki gatunkowej, metody ograniczania ryzyka oraz przegląd drzewa pod kątem występowania gatunków chronionych

Szkolenie dwudniowe

Program szkolenia obejmuje:

  • Diagnozowanie problemów wpływających na stabilność drzew, z uwzględnieniem specyfiki gatunkowej
  • Przegląd drzewa pod kątem występowania gatunków chronionych
  • Metody ograniczania ryzyka w otoczeniu drzew - formułowanie zaleceń, nadzór i przyjmowanie prac
  • Ćwiczenia terenowe z diagnostyki drzew i rekomendowania środków ograniczania ryzyka
  • Diagnostyka drzew w zarządzaniu drzewostanemszkolenie_male

Koszt udziału w szkoleniu II: 880 zł
Opłata za egzamin: 550 zł
Podane ceny są kwotami netto. Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych, opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.

Drugi i każdy kolejny uczestnik z tej samej instytucji otrzyma rabat w wysokości 20%.

Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału w szkoleniu II i III będą miały osoby, które opłaciły cały kurs. W pozostałych przypadkach decyduje termin zgłoszenia. Osoby, dla których zabraknie miejsc, będą miały pierwszeństwo uczestnictwa w kolejnych edycjach kursu.

Terminy szkoleń: 
Wrocław:
Szkolenie II - 23-24 lutego 2019r. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Pobierz regulamin szkoleń