Szkolenie I

Identyfikowanie drzew problemowych

Szkolenie jednodniowe

pien_malyProgram szkolenia obejmuje:

  • podstawową wiedzę o drzewach, opartą na aktualnym dorobku nauki
  • umiejętność identyfikowania drzew problemowych
  • rozpoznawanie wybranych gatunków drzew, także w stanie bezlistnym
  • ćwiczenia terenowe z oceny stanu drzew

 

Koszt udziału w szkoleniu I: 450 zł*

Opłata za kolejne szkolenia (dwudniowe): szkolenie II 800 zł*, szkolenie III 800 zł*
Opłata za egzamin: 500 zł*

Drugi i każdy kolejny uczestnik z tej samej instytucji otrzyma rabat w wysokości 20%.

* Ceny netto
Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.

Terminy szkoleń: 
21.11.2017 - Wrocław
23.11.2017 - Kraków

Szkolenia odbędą się w godz. 9:00-16:00

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz regulamin szkoleń

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na szkolenie I:

Wybierz szkolenie*

Imię i nazwisko*

Instytucja*

Stanowisko

Telefon*

Adres email*

Dane do faktury*

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd­nych do real­iza­cji pro­cesu realizacji kursu (zgod­nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jed­no­lity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

* Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu kursu Certyfikowanego Inspektora Drzew.