KURS CERTYFIKOWANEGO INSPEKTORA DRZEW

Certyfikowany Inspektor Drzew zna i umie stosować aktualne przepisy dotyczące ochrony, pielęgnacji i usuwania drzew. Potrafi przeprowadzać ocenę stanu drzewa metodą wizualną z użyciem prostych narzędzi oraz formułować zalecenia w zakresie pielęgnacji i poprawy bezpieczeństwa w otoczeniu drzew, a także nadzorować wynikające z tych zaleceń prace. Umie określić potrzeby badań specjalistycznych oraz wykorzystać ich wyniki w podejmowaniu decyzji dotyczących drzew. Zna główne gatunki grzybów rozkładających drewno i ich wpływ na ryzyko upadku drzewa lub jego części.

Potrafi określić obecność głównych gatunków chronionych związanych z drzewami

Program kursu inspiruje się analogicznymi kursami w innych krajach przy uwzględnieniu polskiej specyfiki i zebranych w Polsce doświadczeń. W szczególności jest on kompatybilny z programem szkolenia Inspektora Drzew (Baumkontrolleur) według niemieckich standardów FLL. Proponowana metodyka podstawowej diagnostyki drzew wykorzystuje ogólnodostępne narzędzia opracowane w ramach programu Drogi dla Natury, przetestowane podczas kilkudziesięciu szkoleń w całym kraju.

Kadrę szkolącą stanowią doświadczeni profesjonaliści – naukowcy, badacze, praktycy, m.in. współautorzy szkoleń i podręczników na temat diagnostyki, ochrony i pielęgnacji drzew.

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem szkolenia, w innym miejscu niż wskazane wyżej, zachęcamy do przesłania swojego zainteresowania poprzez wypełnienie formularza (kliknij).

Szkolenie: Drzewa-weterani

Sędziwe drzewa, a także inne drzewa-weterani, są niezwykle cenne dla przyrody, krajobrazu oraz kultury i tradycji. Niestety, ci nieliczni w naszym kraju mistrzowie przetrwania są narażeni na liczne niebezpieczeństwa. Ingerencje w ich otoczenie, błędy w diagnostyce, niewłaściwa pielęgnacja, prowadzą często do ich utraty. Jak rozpoznać walory drzewa sędziwego i jak opiekować się nim tak, by zwiększyć jego szanse na długie i zdrowe życie, dowiecie się na szkoleniu oferowanym przez Instytut Drzewa.

Kurs składa się z zajęć kameralnych i terenowych, prowadzony jest w sposób interaktywny i aktywizujący uczestników. Obejmuje takie tematy, jak proces starzenia się drzew, wartość drzew-weteranów dla przyrody i kultury, znaczenie korzeni oraz gospodarowanie drzewami-weteranami i siedliskami, gdzie rosną. Kurs został opracowany w pięciu krajach w ramach projektu VETree i został w pełni przetestowany.

 

Szkolenie - Pielęgnacja drzew w różnych fazach ich rozwoju

Szkolenie przedstawi najnowszą wiedzę na temat sposobów funkcjonowania drzew w różnych fazach rozwoju oraz adekwatnych metod pielęgnacji na przestrzeni całego ich życia. Wydarzenie czerpać będzie z wiedzy zebranej w wydanej publikacji “Drzewa w cyklu życia. Europejscy praktycy na rzecz arborystyki”. Jej autorami są arboryści z Wielkiej Brytanii: Neville Fay i Nigel de Berker, z Niemiec: prof. Dirk Dujesiefken i z Holandii Jan-Willem de Groot. Jest to pierwsza w Europie publikacja syntetyzująca najlepszą wiedzę o opiece nad drzewami na przestrzeni ich całego życia.

Szkolenie pomoże podnieść kwalifikacje osób odpowiedzialnych za drzewa i tereny zielone. Do udziału zapraszamy m.in. pracowników urzędów i służb komunalnych miasta Wrocławia, a także innych miast i gmin, pozostałych zarządców terenów zieleni (np. spółdzielni mieszkaniowych), wykonawców prac przy drzewach, służb ochrony przyrody. Zapraszamy również inne osoby zainteresowane dbaniem o drzewa.

 

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem szkolenia, w innym miejscu niż wskazane wyżej, zachęcamy do przesłania swojego zainteresowania poprzez wypełnienie formularza (kliknij).