Egzamin na Certyfikowanego Inspektora Drzew

Kto może przystąpić do egzaminu:

Po ukończeniu całości kursu, uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu, który potwierdzi nabyte umiejętności dyplomem Certyfikowanego Inspektora DrzewDo egzaminu mogą przystąpić osoby, które posiadają przynajmniej pół roku doświadczenia w zakresie diagnostyki drzew.

Przebieg egzaminu
Egzamin będzie składał się z dwóch części:

a) Część teoretyczna – trwa 60 minut i składa się z 50 pytań (otwartych i zamkniętych) dotyczących treści kursu
b) Część praktyczna: 
- ocena czerech drzew przy użyciu formularza trwa 30 minut 
- egzamin ustny – polega na omówieniu oceny 3 drzew wraz z zadaniem dodatkowych pytań. Każda osoba będzie egzaminowana przez komisję składającą się z 2 osób.

W pracach Komisji Egzaminacyjnej może brać udział osoba sprawująca superwizję egzaminu na rzecz zewnętrznego podmiotu kontrolującego.

Opłata za egzamin wynosi 500 zł*

* Cena netto
Przy zapłacie min 70% ze środków publicznych opłata za kurs zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych przypadkach VAT 23%.

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzyma Certyfikat oraz legitymację Inspektora Drzew